1
00:04:43,834 --> 00:04:45,709
Prosím, má lásko.

2
00:04:45,917 --> 00:04:48,626
Prosím, má nejdražší,
nebuď rozrušená.

3
00:04:48,834 --> 00:04:50,917
Byla to chyba.

4
00:04:51,126 --> 00:04:54,876
Nevěděl jsem, že je
v tomhle stavu. Lásko, prosím.

5
00:05:16,334 --> 00:05:17,792
Prosím, lásko moje.

6
00:05:37,376 --> 00:05:39,459
Odpusť mi, lásko.

7
00:05:45,292 --> 00:05:47,167
Zařídím, abys byla šťastná.

8
00:06:33,834 --> 00:06:35,501
Kdo jste?

9
00:06:40,292 --> 00:06:42,584
Neobtěžoval bych vás,

10
00:06:42,792 --> 00:06:46,334
ale jsem si jistý,
že obě Vaše Výsosti

11
00:06:46,542 --> 00:06:51,042
bude velice zajímat,
co jim chci říct.

12
00:06:51,251 --> 00:06:54,792
Už jsem slyšel plané sliby
od mnoha podvodníků.

13
00:06:55,209 --> 00:06:57,917
A mnohým jste
dal setnout hlavy.

14
00:06:58,126 --> 00:07:02,042
Naštěstí
to nebude můj případ.

15
00:07:02,251 --> 00:07:04,959
Očividně si dost věříte.

16
00:07:06,126 --> 00:07:08,209
Co to bude stát?

17
00:07:09,459 --> 00:07:12,834
Odvážný čin a oběť.

18
00:07:13,042 --> 00:07:14,917
Co tím myslíte?

19
00:07:15,126 --> 00:07:18,876
Zrození je vždy spojené se smrtí.

20
00:07:19,084 --> 00:07:23,042
A pro změnu smrt
tvoří jednu část zrození.

21
00:07:23,876 --> 00:07:27,417
Ani ne tu nejdramatičtější část.

22
00:07:27,626 --> 00:07:30,959
Nemluvte v hádankách.
K věci!

23
00:07:33,042 --> 00:07:34,917
Chcete dítě?
........