1
00:00:30,917 --> 00:00:35,333
<i>… a nyní prohlášení
Jeho Veličenstva krále.</i>

2
00:00:35,500 --> 00:00:39,375
<i>Během této složité situace
panující v naší vlasti,</i>

3
00:00:39,542 --> 00:00:42,792
<i>vyzývám všechny po celé naší zemi,</i>

4
00:00:42,958 --> 00:00:47,542
<i>aby dodržovali vhodné
a důstojné chování,</i>

5
00:00:47,708 --> 00:00:51,083
<i>neboť jakákoliv
ukvapená akce, nebo výrok</i>

6
00:00:51,250 --> 00:00:54,792
<i>může mít hrozivé následky.</i>

7
00:00:54,958 --> 00:00:57,375
<i>Kéž nás Bůh ochrání.</i>

8
00:00:57,542 --> 00:01:00,500
<i>Bůh ochraňuj Dánsko.</i>

9
00:01:00,667 --> 00:01:06,750
<i>Christian Rex, Amalienborg,
9. dubna 1940.</i>

10
00:01:08,432 --> 00:01:12,470
BRZY RÁNO 9. DUBNA 1940 PŘEKROČILA
NĚMECKÁ ARMÁDA DÁNSKO-NĚMECKOU HRANICI.

11
00:01:12,636 --> 00:01:16,758
NEPŘIPRAVENÁ A ŠPATNĚ VYBAVENÁ DÁNSKÁ
ARMÁDA ČELILA NEJSILNĚJŠÍ ARMÁDĚ EVROPY.

12
00:01:16,924 --> 00:01:22,626
NEJTĚŽŠÍ BOJE PROBÍHALY V JIŽNÍM JUTSKU.

13
00:01:38,042 --> 00:01:43,483
Podporučíku, poručík mi řekl,
abych vás odvezl do výcvikového prostoru.

14
00:01:45,333 --> 00:01:47,708
V kasárnách vzrůstá nervozita.

15
00:01:47,875 --> 00:01:54,613
- Prý mluvili s Kodaní, ale všichni mlčí.
- Nevím o nic víc než vy, seržante.

16
00:01:57,500 --> 00:02:00,875
8. DUBEN 1940,
SOGAARD, 12 KM OD DÁNSKO-NĚMECKÉ HRANICE

17
00:02:00,980 --> 00:02:05,042
Nic na to neřekla,
tak jsem se k ní naklonil.

18
00:02:05,208 --> 00:02:07,583
- Víš, co pak řekla?
- Ne.

19
00:02:07,750 --> 00:02:10,917
Že nechce vojáka.

20
00:02:11,083 --> 00:02:13,917
Musíme si pohnout, jdeme pozdě.

21
00:02:15,750 --> 00:02:19,500
- Co jsi dělal?
- Makal jsem s tátou.

22
00:02:19,667 --> 00:02:23,125
Ingrid jsem moc neviděl.
........