1
00:00:00,109 --> 00:00:04,029
Měli jste mě přepojit, ale pak
to vypadlo. Z Yonkers.

2
00:00:05,364 --> 00:00:09,076
Starosta, starosta města.
Jo, Wasicsko.

3
00:00:10,202 --> 00:00:15,582
WASIC...
C... Ne, C jako Cyril...

4
00:00:16,166 --> 00:00:19,128
S jako Sam... K... Jo, správně.

5
00:00:21,922 --> 00:00:26,385
Ano, už jsem volal. Z Yonkers.
Přesně tak. Yonkers, New York...

6
00:00:28,178 --> 00:00:32,307
Kdyby guvernér odvolal pár
vzpurných členů zastupitelstva,

7
00:00:32,433 --> 00:00:36,395
zbavíme město nařčení z pohrdání
soudem a znovu získáme kontrolu...

8
00:00:38,313 --> 00:00:40,149
Ano, jistě, počkám.

9
00:00:40,399 --> 00:00:43,444
Věřte mi, že se snažím dovolat
do úřadu guvernéra Cuoma,

10
00:00:43,569 --> 00:00:46,447
ale oni mě pořád přehazují
na republikány ve Westchesteru.

11
00:00:46,572 --> 00:00:48,282
Jako kdyby republikáni
měli zachraňovat

12
00:00:48,574 --> 00:00:51,410
bytovou výstavbu
pro demokratického starostu...

13
00:00:52,411 --> 00:00:56,039
Je to pravda. Ale senátor Moynihan
proslul tím, že zaujímá

14
00:00:56,248 --> 00:01:00,043
politicky odvážná stanoviska, a já si
myslím, že kdyby přijel do Yonkers...

15
00:01:00,169 --> 00:01:03,046
No tak víte co?
Řekněte Mariovi, že vím,

16
00:01:03,213 --> 00:01:05,424
že je v jeho moci
ty kašpárky vykopnout

17
00:01:05,674 --> 00:01:09,178
za trestný čin, přestupek,
nedbalost,

18
00:01:09,303 --> 00:01:11,638
prostě za co ho napadne.

19
00:01:16,310 --> 00:01:17,978
Co kdyby senátor vydal prohlášení,

20
00:01:18,145 --> 00:01:22,149
že podporuje město Yonkers v tom,
že dodržuje nařízení soudu?

21
00:01:24,151 --> 00:01:28,822
Prostě jen odstavec s prohlášením,
že se tu snažíme o dobrou věc.
........