1
00:00:00,407 --> 00:00:03,954
- <i>Viděli jste...</i>
- Varovala jsem tě, zabiju ji.

2
00:00:03,989 --> 00:00:07,165
Pane… pane Bože.

3
00:00:11,342 --> 00:00:12,850
<i>Kolik vašich přežilo?</i>

4
00:00:12,884 --> 00:00:15,869
Dost, abychom vzali Kalifátu
baterii z protileteckého,

5
00:00:15,904 --> 00:00:17,651
Vzít baterii je jedna věc.

6
00:00:17,686 --> 00:00:21,011
- Vydržet, než budou moct naše
letadla přistát je druhá. + Riziko známe.

7
00:00:21,046 --> 00:00:24,126
Generál Sayid má dnes později
ráno na základně instruktáž vojáků.

8
00:00:24,161 --> 00:00:28,077
Až bude jeho kolona projíždět,
můj spolupracovník odpálí zařízení.

9
00:00:28,112 --> 00:00:30,334
Na cestě je bomba.

10
00:00:30,368 --> 00:00:34,638
- Bomba?
<i>- Tak řekni řidiči, ať zastaví...</i>

11
00:00:37,609 --> 00:00:41,891
Generále Saide! Jste zatčen za vraždu
Amiry Al Fayeedové!

12
00:00:41,926 --> 00:00:44,643
Když to došlo až sem, zeptejte
se sami sebe, kdo je teď v bezpečí?

13
00:00:44,678 --> 00:00:46,882
- Řekni mi, co se
doopravdy stalo. - Nevím.

14
00:00:46,916 --> 00:00:49,415
Byl to otec? Snažil se zabít
mého bratra,

15
00:00:49,429 --> 00:00:51,524
místo toho, aby to bylo naopak?

16
00:00:51,622 --> 00:00:54,724
Kolem tvého otce všechno umírá.
A ty jsi mu stála po boku.

17
00:00:54,758 --> 00:00:57,100
Byla jsi zticha.
Přijala jsi podmínky.

18
00:00:57,135 --> 00:01:00,098
<i>Sammy,</i> armáda nepřijde.

19
00:01:00,133 --> 00:01:01,863
<i>Tvůj otec je na to sám.</i>

20
00:01:02,673 --> 00:01:06,352
<i>Tady základna, Khalile.
Okamžitě odpověz.</i>

21
00:01:06,387 --> 00:01:09,014
<i>Opakuji. Tady základna, Khalile.
Prosím, okamžitě odpověz.</i>

22
00:01:09,049 --> 00:01:11,539
........