1
00:00:01,800 --> 00:00:06,000
SEVERNÍ ALBERTA,
KANADA.

2
00:00:56,717 --> 00:00:59,388
Paní ministryně se velice
omlouvá, pane velvyslanče.

3
00:00:59,388 --> 00:01:01,489
Musela na poslední chvíli
odejít na schůzi v Bílém domě.

4
00:01:01,490 --> 00:01:04,492
Bezpochyby se to týká
diskuse s Íránem.

5
00:01:04,493 --> 00:01:06,127
Zaslechl jsem,
že jsou s tím potíže.

6
00:01:06,128 --> 00:01:08,630
O tom mi ale asi
nic nepovíte, že?

7
00:01:08,631 --> 00:01:12,267
Mám vám vyřídit, že Kanada
je pro nás velice důležitá.

8
00:01:13,502 --> 00:01:15,836
To je od ní hezké.

9
00:01:20,643 --> 00:01:23,178
<i>To, co vidíte, pane prezidente,
je válečný čin</i>

10
00:01:23,179 --> 00:01:26,114
<i>ze strany
Íránské islámské republiky.</i>

11
00:01:26,115 --> 00:01:28,917
Vidím akorát budovu, která by
klidně mohla být nějaký obchoďák.

12
00:01:28,918 --> 00:01:31,920
V té budově se produkuje
těžká voda, pane.

13
00:01:31,921 --> 00:01:33,888
<i>Jedná se o tentýž reaktor
s těžkou vodou, jehož výstavbu</i>

14
00:01:33,889 --> 00:01:36,825
<i>Íránci před více jak týdnem
slíbili pozdržet.</i>

15
00:01:36,826 --> 00:01:38,760
<i>Pane, snažil jsem se vyjednávat.</i>

16
00:01:38,761 --> 00:01:42,664
<i>Ale s lidmi zde ve Vídni jsem
ani po 18 měsících nikam nepokročil.</i>

17
00:01:42,665 --> 00:01:46,935
Být po mém, vejdu tam
a jednání s nimi skončím.

18
00:01:46,936 --> 00:01:48,203
Co navrhujete, Allene?

19
00:01:48,204 --> 00:01:51,506
<i>Pane, máme letku F-18
na letadlové lodi v zálivu.</i>

20
00:01:51,507 --> 00:01:54,676
<i>Mohou být nad cílem
za 40 až 45 minut.</i>

21
00:01:54,677 --> 00:01:58,813
<i>A pak bum. Nebudete potřebovat
........