1
00:00:03,149 --> 00:00:05,686
Návrh další fáze
jednání je na místě.

2
00:00:05,686 --> 00:00:07,253
Íránci nechtějí Vídeň.

3
00:00:07,254 --> 00:00:08,488
Jako místo konání.

4
00:00:08,489 --> 00:00:10,323
- Musíme dokončit program.
- A místo konání.

5
00:00:10,324 --> 00:00:12,125
To se zajistí
až po programu.

6
00:00:12,126 --> 00:00:13,660
Dáme se
do toho, pane.

7
00:00:13,661 --> 00:00:16,730
Pokud by to bylo na mně,
zavřel bych Íránce

8
00:00:16,731 --> 00:00:19,600
do skladu v baru se škeblemi,
dokud bychom se nedohodli.

9
00:00:19,601 --> 00:00:21,100
O 6 MĚSÍCŮ DŘÍVE.

10
00:00:21,101 --> 00:00:24,337
Ve Vídni by to byl
asi bar s řízky, pane.

11
00:00:24,338 --> 00:00:26,471
Jasně.
Díky všem.

12
00:00:30,477 --> 00:00:31,645
- Matte.
- Ano?

13
00:00:32,646 --> 00:00:34,214
Jak to jde
s tím proslovem?

14
00:00:34,215 --> 00:00:36,282
Až přistanete, budu
už pro vás mít návrh.

15
00:00:36,283 --> 00:00:37,784
Dobře.

16
00:00:37,785 --> 00:00:41,087
Pane, ty politické
postoje, které chcete,

17
00:00:41,088 --> 00:00:43,723
mi úplně nesedí
do náplně vaší práce.

18
00:00:43,724 --> 00:00:45,291
Už zase?

19
00:00:46,293 --> 00:00:47,794
Mohu je zmírnit.

20
00:00:47,795 --> 00:00:49,062
Ne.

21
00:00:49,063 --> 00:00:50,830
Chci jasnou
a odvážnou vizi.

22
00:00:50,831 --> 00:00:52,632
........