1
00:00:00,055 --> 00:00:01,287
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,323 --> 00:00:03,697
Jak šla včera ta schůzka
ohledně nové klinické studie?

3
00:00:03,722 --> 00:00:05,271
Nedopadlo to tak,
jak jsme doufali,

4
00:00:05,306 --> 00:00:08,558
ale podobnou schůzku mám
ohledně studie od Noratisu.

5
00:00:08,593 --> 00:00:12,328
Když jsem řekla Andrewovi
a Marii, že tě tak nevnímám,

6
00:00:12,364 --> 00:00:14,180
není to tak, že bych nemohla.

7
00:00:14,215 --> 00:00:17,033
Nedovoluju si to,

8
00:00:17,102 --> 00:00:19,394
- protože...
- Co s tím uděláme?

9
00:00:19,419 --> 00:00:21,461
Můžu si přečíst tu knížku,
o které jsi mi říkala?

10
00:00:21,496 --> 00:00:24,497
- Je to jediná kopie, takže...
- Budu na ni opatrný.

11
00:00:25,289 --> 00:00:29,669
- Pohotovost, jaký máte problém?
- Můj manžel, nedýchá.

12
00:00:29,671 --> 00:00:32,271
Nedokážu bez něj žít.

13
00:00:55,315 --> 00:00:57,534
<i>Poslední vůle a závěť
Lea Hendrieho</i>

14
00:00:58,116 --> 00:01:00,800
Děkuju, že jste přišel,
pane Begley. Vyprovodím vás.

15
00:01:13,515 --> 00:01:15,214
Jak se cítíš?

16
00:01:16,584 --> 00:01:19,118
Ohromená.

17
00:01:19,154 --> 00:01:20,286
Prostě,

18
00:01:20,321 --> 00:01:22,371
- je to...
- Hořkosladké.

19
00:01:22,423 --> 00:01:24,123
Umře ti manžel,

20
00:01:24,125 --> 00:01:25,424
a ty zdědíš peníze.

21
00:01:25,460 --> 00:01:27,026
Já je nechci.

22
00:01:27,061 --> 00:01:29,295
Měla bych je vrátit.

23
........