1
00:00:03,190 --> 00:00:07,577
2, 1, 6, 4, 2,
0, 1, 9, 8, 9.

2
00:00:07,602 --> 00:00:10,984
A to je mladá dámo pí
na tisíc desetinných míst.

3
00:00:11,352 --> 00:00:13,889
Řekla bych, že jsem se
raději neměla ptát,

4
00:00:13,914 --> 00:00:15,678
ale já se neptala.

5
00:00:15,680 --> 00:00:18,280
Hele, to je časopis
<i>Scientific American</i>

6
00:00:18,305 --> 00:00:20,925
kde psali o mé
a Leonardově práci.

7
00:00:20,927 --> 00:00:22,895
Ukaž.

8
00:00:22,897 --> 00:00:25,530
Mám ohledně rozhovorů
smíšené pocity.

9
00:00:25,532 --> 00:00:27,700
Líbí se mi ta část,
kde mluvím já.

10
00:00:27,702 --> 00:00:30,586
Nelíbí se mi ta,
kde mluví ten druhý.

11
00:00:32,597 --> 00:00:35,625
Sheldone, tady
o Leonardovi vůbec nepíší.

12
00:00:35,650 --> 00:00:37,417
To je nesmysl.

13
00:00:37,419 --> 00:00:40,309
Je tam jen:
"Tým doktora Coopera."

14
00:00:40,334 --> 00:00:42,229
Zmínil ses o něm vůbec?

15
00:00:42,254 --> 00:00:44,754
Jen jsem zodpověděl
pár otázek o té teorii.

16
00:00:44,779 --> 00:00:47,693
Pak jsem jim poděkoval,
že v časopise nemají

17
00:00:47,718 --> 00:00:50,255
ty navoněné letáčky na parfémy.

18
00:00:50,595 --> 00:00:52,997
Chudák Leonard.

19
00:00:53,022 --> 00:00:55,355
Proč? Jeho teorie byla

20
00:00:55,380 --> 00:00:57,208
zmíněna v <i>Scientific American.</i>

21
00:00:57,233 --> 00:00:58,599
Měl by být nadšený.

22
00:00:58,601 --> 00:01:00,040
To asi nebude.

........