1
00:00:03,304 --> 00:00:07,169
<i>Roger po tobě vyjel
a tys mi to zatajila, že?</i>

2
00:00:07,204 --> 00:00:10,425
<i>Chlap od piána po tobě vyjel
a tys říkala,</i>

3
00:00:10,460 --> 00:00:12,841
že jsi přehlédla signály.
Jela jsi na jeho motorce?!

4
00:00:12,876 --> 00:00:15,371
Robert kurva Ringwald po tobě vyjel

5
00:00:15,406 --> 00:00:18,002
<i>a cos udělala?
Šla jsi s ním na hřiště.</i>

6
00:00:18,037 --> 00:00:18,820
<i>Samozřejmě.</i>

7
00:00:18,855 --> 00:00:23,174
Tak tedy, co... co hledáš,
co ti já nemůžu dát?

8
00:00:23,209 --> 00:00:24,703
Upřímně, já se tě ptám,

9
00:00:24,738 --> 00:00:27,912
<i>co se to sakra děje?!</i>

10
00:00:28,840 --> 00:00:30,465
<i>Tohle vás rozesměje.</i>

11
00:00:30,500 --> 00:00:32,125
<i>Včera v noci jsem měl sen...</i>

12
00:00:32,160 --> 00:00:36,249
<i>Hrál jsem fotbal.
Už se smějete?</i>

13
00:00:36,284 --> 00:00:38,645
Dobře. Prší.

14
00:00:38,680 --> 00:00:41,964
Všichni jsou zablácení.
Je to poslední minuta hry

15
00:00:41,999 --> 00:00:44,903
a je vyrovnáno.
Klasický příběh.

16
00:00:44,938 --> 00:00:47,659
Pak tam...
na základní čáře byla skrumáž

17
00:00:47,694 --> 00:00:50,680
a já v tom zmatku
sebral míč a běžel.

18
00:00:50,715 --> 00:00:54,808
Běžím, až se ze mě kouří
a přede mnou nikdo.

19
00:00:54,843 --> 00:00:57,106
A vrhám se střemhlav
přes brankovou čáru,

20
00:00:57,141 --> 00:01:00,000
prásknu míčem do bláta
právě při odpískání.

21
00:01:00,035 --> 00:01:03,050
A pak vyskočím a křičím,
„vyhrál jsem, vyhrál!“

22
00:01:03,085 --> 00:01:06,055
........