1
00:00:04,013 --> 00:00:06,984
Vymyslel jsem vědecký vtip,
chceš si ho poslechnout?

2
00:00:06,985 --> 00:00:08,164
Jasně.

3
00:00:08,165 --> 00:00:11,766
Kolik Edisonů je potřeba
k výměně žárovky?

4
00:00:12,264 --> 00:00:13,317
Kolik?

5
00:00:13,325 --> 00:00:15,437
Koho to zajímá?
On ten vynález ukradl

6
00:00:15,439 --> 00:00:17,772
a nezaslouží si
svůj vlastní vtip.

7
00:00:17,774 --> 00:00:19,341
Je to pravda?

8
00:00:19,343 --> 00:00:22,010
Samozřejmě,
tak poznáš dobrý vtip.

9
00:00:22,012 --> 00:00:24,646
Nejen pobaví,
ale i poučí.

10
00:00:26,115 --> 00:00:27,682
Nazdau,
neuad wuším.

11
00:00:27,684 --> 00:00:29,017
Barry,

12
00:00:29,019 --> 00:00:31,873
kolik Edisonů je potřeba
k výměně žárovky?

13
00:00:31,891 --> 00:00:34,622
Víš o tom, že Edison
ve skutečnosti žáwovku nevynauezw?

14
00:00:37,860 --> 00:00:40,195
Co tu chceš,
Barry?

15
00:00:40,197 --> 00:00:43,198
Jen jsem pwišeu pwedat Amy
tenhue dáueček jako poděkování.

16
00:00:43,200 --> 00:00:44,532
Za co to je?

17
00:00:44,534 --> 00:00:46,334
Tvůj nápad mi
huozně pomohw.

18
00:00:46,336 --> 00:00:48,970
Má puáce o kvantizaci světeuných kužewů
je už nahuaná onwine.

19
00:00:48,972 --> 00:00:51,473
A odezva na ni
bywa zatím ohuomná.

20
00:00:51,475 --> 00:00:53,769
To je fascinující.
Nemůžu se dočkat, až si ji přečtu.

21
00:00:53,797 --> 00:00:55,287
Já také.

22
........