1
00:00:03,225 --> 00:00:07,359
...2 1 6 4 2 0
1 9 8 9.

2
00:00:07,361 --> 00:00:11,136
A to, slečinko, bylo pí
na tisíc desetinných míst.

3
00:00:11,138 --> 00:00:13,388
Ráda bych řekla, jak mě mrzí,
že jsem se zeptala,

4
00:00:13,399 --> 00:00:15,149
ale já se nezeptala.

5
00:00:15,861 --> 00:00:18,716
Podívej, to je
<i>Scientific American,</i>

6
00:00:18,726 --> 00:00:20,684
kde píšou o mé
a Leonardově práci.

7
00:00:20,686 --> 00:00:21,799
Ukaž.

8
00:00:22,656 --> 00:00:25,289
Ohledně rozhovorů
mám smíšené pocity.

9
00:00:25,291 --> 00:00:27,459
Mám rád části,
kdy mluvím já.

10
00:00:27,461 --> 00:00:31,133
Nemám rád části, kde
mluví ten druhý člověk.

11
00:00:32,281 --> 00:00:35,580
Sheldone, v tomhle článku
vůbec nezmiňují Leonarda.

12
00:00:35,775 --> 00:00:37,294
To musí být
nějaká chyba.

13
00:00:37,463 --> 00:00:40,248
Píšou tu jen
o "Dr. Cooperovi a jeho týmu".

14
00:00:40,250 --> 00:00:41,802
Mluvil jsi
o něm vůbec?

15
00:00:41,821 --> 00:00:44,543
Já jsem jen zodpověděl
pár otázek ohledně naší teorie.

16
00:00:44,553 --> 00:00:46,888
A pak jsem vyjádřil vděk,
že <i>Scientific American</i>

17
00:00:46,890 --> 00:00:50,352
neobsahuje ty páchnoucí
kartičky s parfémem.

18
00:00:51,045 --> 00:00:52,770
Chudák Leonard.

19
00:00:52,795 --> 00:00:57,051
Proč? Jeho teorii právě zmínili
v <i>Scientific American.</i>

20
00:00:57,057 --> 00:00:58,358
Měl by být nadšený.

21
00:00:58,360 --> 00:00:59,799
Možná ale nebude.

........