1
00:00:01,500 --> 00:00:07,000
JESSE L. LASKY uvádza
RUDOLPHA VALENTINA vo filme

2
00:00:07,070 --> 00:00:13,500
KRV A PIESOK podľa románu Vicenta
Blasco Ibaňeza a hry Toma Cushinga

3
00:00:14,500 --> 00:00:24,500
Réžia: FRED NIBLO

4
00:00:34,800 --> 00:00:46,000
Na celom šírom svete je krutosť prestrojená
za zábavu uspokojiť ľudskú túžbu po vzrušení.

5
00:00:46,070 --> 00:01:01,000
Od počiatku vekov sa ľudstvo zhromažďovalo,
aby sledovalo zápas človeka a zvieraťa.

6
00:01:03,700 --> 00:01:10,700
Pre Španiela je láska
k býčím zápasom vrodená.

7
00:01:10,770 --> 00:01:22,700
Dedičstvo barbarstva - jeho hrdinovia
stelesňujú statočnosť rytierov minulosti.

8
00:01:28,100 --> 00:01:37,000
Náš príbeh je o toreadorovi,
synovi z ľudu, ktorý sa stáva jeho idolom.

9
00:01:37,070 --> 00:01:41,000
A slnečná Sevilla je jeho rodiskom.

10
00:02:02,500 --> 00:02:08,800
A v tienistej uličke
na predmestí de la Feria...

11
00:02:21,500 --> 00:02:24,500
"Ani stopa po vašom synovi Juanovi!

12
00:02:24,620 --> 00:02:29,500
Buď sa hrá na býčie zápasy alebo
na bitúnkoch naháňa býkov!

13
00:02:29,570 --> 00:02:34,400
Pošlite ho do učenia
k mäsiarovi a nie ku mne!"

14
00:02:37,000 --> 00:02:40,500
Trpezlivosť vdovy Gallardovej
bola ťažko skúšaná tvrdou prácou

15
00:02:40,570 --> 00:02:43,500
a synovým opomenutím pracovať
v otcovom obchode.

16
00:02:43,570 --> 00:02:45,800
Vdova Gallardová - Rose Rosanova.

17
00:02:54,700 --> 00:02:58,400
Antonio, sedlár, sa hlboko
zaujímal o vdovine záležitosti...

18
00:02:58,470 --> 00:03:00,400
Antonio - Leo White.

19
00:03:09,000 --> 00:03:13,000
...pretože on bol ženatý
s jej dcérou, Encarnacion.

20
00:03:13,070 --> 00:03:14,600
Encarnacion - Rosita Marstini.

21
00:03:22,000 --> 00:03:29,600
"Je čas, aby som dal tvojej matke
darček na toho tvojho naničhodného brata!"

22
........