1
00:00:01,274 --> 00:00:04,251
400, 500, 600,

2
00:00:04,331 --> 00:00:08,069
700, 800, 900, 1 000.

3
00:00:08,149 --> 00:00:11,237
- To je 5 000 dolarů.
- Kde je taška na peníze?

4
00:00:26,743 --> 00:00:28,493
Tady to prosím podepište.

5
00:00:29,570 --> 00:00:31,627
- To vy jdete do vězení?
- Ne.

6
00:00:31,956 --> 00:00:33,754
Tak co to sakra děláte?

7
00:00:37,257 --> 00:00:40,844
V pořádku. Zaplaťte prosím
za pokoj, obsluhu a mou čistírnu.

8
00:00:40,924 --> 00:00:42,778
Šest hodin konzultací,

9
00:00:43,694 --> 00:00:45,144
které začínají teď.

10
00:00:45,333 --> 00:00:46,533
Můžete odejít.

11
00:00:46,927 --> 00:00:49,354
- Zůstávám.
- Ne, nezůstáváte.

12
00:00:49,933 --> 00:00:50,983
Žádné ženy.

13
00:00:58,003 --> 00:01:01,553
- Zavolám ti. - Jo, zavolá vám,
jako po prvním dni ve škole.

14
00:01:05,194 --> 00:01:08,005
Tati, tati.
Uklidni se, už jedeme.

15
00:01:13,451 --> 00:01:14,983
- Čtyři roky?
- Jo.

16
00:01:16,217 --> 00:01:17,767
Dva za dobré chování.

17
00:01:20,067 --> 00:01:22,732
Nejdříve pojedete
na tři týdny do Statesville.

18
00:01:22,812 --> 00:01:24,808
To je vězení s maximální ostrahou.

19
00:01:24,888 --> 00:01:29,038
Tam vás zařadí do věznice s minimální,
střední nebo maximální ostrahou.

20
00:01:29,642 --> 00:01:32,039
U mě to bude
minimální ostraha, ne?

21
00:01:32,335 --> 00:01:34,756
Možná, teď je všude plno,

22
00:01:34,836 --> 00:01:38,241
a tak vězni někdy skončí
ve vězení s maximální ostrahou.

23
........