1
00:00:02,324 --> 00:00:05,301
400, 500, 600,

2
00:00:05,381 --> 00:00:09,119
700, 800, 900, 1 000.

3
00:00:09,199 --> 00:00:12,287
- To je 5 000 dolarů.
- Kde je taška na peníze?

4
00:00:27,793 --> 00:00:29,543
Tady to prosím podepište.

5
00:00:30,620 --> 00:00:32,677
- To vy jdete do vězení?
- Ne.

6
00:00:33,006 --> 00:00:34,804
Tak co to sakra děláte?

7
00:00:38,307 --> 00:00:41,894
V pořádku. Zaplaťte prosím
za pokoj, obsluhu a mou čistírnu.

8
00:00:41,974 --> 00:00:43,828
Šest hodin konzultací,

9
00:00:44,744 --> 00:00:46,194
které začínají teď.

10
00:00:46,383 --> 00:00:47,583
Můžete odejít.

11
00:00:47,977 --> 00:00:50,404
- Zůstávám.
- Ne, nezůstáváte.

12
00:00:50,983 --> 00:00:52,033
Žádné ženy.

13
00:00:59,053 --> 00:01:02,603
- Zavolám ti. - Jo, zavolá vám,
jako po prvním dni ve škole.

14
00:01:06,244 --> 00:01:09,055
Tati, tati.
Uklidni se, už jedeme.

15
00:01:14,501 --> 00:01:16,033
- Čtyři roky?
- Jo.

16
00:01:17,267 --> 00:01:18,817
Dva za dobré chování.

17
00:01:21,117 --> 00:01:23,782
Nejdříve pojedete
na tři týdny do Statesville.

18
00:01:23,862 --> 00:01:25,858
To je vězení s maximální ostrahou.

19
00:01:25,938 --> 00:01:30,088
Tam vás zařadí do věznice s minimální,
střední nebo maximální ostrahou.

20
00:01:30,692 --> 00:01:33,089
U mě to bude
minimální ostraha, ne?

21
00:01:33,385 --> 00:01:35,806
Možná, teď je všude plno,

22
00:01:35,886 --> 00:01:39,291
a tak vězni někdy skončí
ve vězení s maximální ostrahou.

23
........