1
00:00:02,007 --> 00:00:04,313
<i>V předchozích dílech
Pretty Little Liars...</i>

2
00:00:04,315 --> 00:00:06,354
Přišla jsem vyjádřit
upřímnou soustrast.

3
00:00:06,384 --> 00:00:08,016
Tak kde je moje dcera?

4
00:00:08,018 --> 00:00:11,815
Našly jsme dopis od Bethany vysvětlující
stejné oblečení, vysvětlující všechno,

5
00:00:11,845 --> 00:00:14,103
a Holbrook dělá,
co může, aby ho vyloučili.

6
00:00:14,133 --> 00:00:16,664
Měly jsme o něm a Ali říct
Tannerové už před měsíci.

7
00:00:16,694 --> 00:00:20,115
- Až to bude hotové, budou tady
všude poličky. - Vypadá to dobře.

8
00:00:20,145 --> 00:00:22,608
- Prosím, neodcházej.
- Musím.

9
00:00:23,831 --> 00:00:27,313
- Přihlásila jsem se na 6 vysokých.
- Chceš, abych zjistil, proč tě nevzali.

10
00:00:27,343 --> 00:00:30,825
Potřebuju vědět,
jestli je to mnou nebo "A".

11
00:00:31,612 --> 00:00:32,612
Ali!

12
00:00:34,004 --> 00:00:36,437
- "A" to na mě ušila.
- Alison DiLaurentisová,

13
00:00:36,467 --> 00:00:39,792
zatýkám vás za vraždu
Mony Vanderwaalové.

14
00:00:53,649 --> 00:00:54,699
Dobré ráno.

15
00:00:56,300 --> 00:00:58,354
- Bylo mi řečeno...
- Odkud jste?

16
00:00:58,558 --> 00:01:02,909
- Z rosewoodské policie,
poručík Tannerová... - Jo, tu znám.

17
00:01:10,988 --> 00:01:12,607
Čekáte na něco?

18
00:01:13,469 --> 00:01:14,709
Je to vyřízené.

19
00:01:15,599 --> 00:01:16,599
Děkuju.

20
00:01:27,284 --> 00:01:28,784
Musí za mnou přijít.

21
00:01:30,360 --> 00:01:32,147
Nezvedají mi telefon.

22
00:01:32,947 --> 00:01:34,947
Nemůžou mě pořád ignorovat.
........