1
00:00:02,112 --> 00:00:04,303
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:04,522 --> 00:00:08,463
Alison DiLaurentisová naplánovala
a spáchala vraždu Mony Vanderwaalové.

3
00:00:08,583 --> 00:00:10,033
Hannu zatkli.

4
00:00:10,467 --> 00:00:12,909
- Vyřešíme to.
- Nikdo nám neuvěří.

5
00:00:12,989 --> 00:00:15,387
Už mě trochu unavuje
to připomínání Mony.

6
00:00:15,396 --> 00:00:18,784
- Takže svět je na tom bez ní líp?
- Hodně jsem dřel, abych to získal.

7
00:00:18,864 --> 00:00:21,803
Dělal jsem to, abych ochránil
toho, kdo je pro mě nejdůležitější.

8
00:00:21,883 --> 00:00:25,322
- Nikoho jsi nezabila. - Ne,
dopustila jsem to, co jsem neměla.

9
00:00:25,402 --> 00:00:29,197
- Dosáhli jste verdiktu?
- Vinná z vraždy prvního stupně.

10
00:00:29,277 --> 00:00:30,433
Už nic nezmůžete.

11
00:00:30,513 --> 00:00:33,153
Je příliš pozdě na to, abyste pomohl
jí nebo jejím kamarádkám.

12
00:00:33,233 --> 00:00:35,377
Rozhodly se pomoct
špatnému člověku.

13
00:00:38,577 --> 00:00:41,768
Myslela jsem, že poté, co "A"
zabila Monu, už mi hůř být nemůže.

14
00:00:42,198 --> 00:00:44,404
Ale to, že nás čtyři
zatknou za její vraždu,

15
00:00:44,405 --> 00:00:46,555
povznáší dno na úplně nový level.

16
00:00:46,891 --> 00:00:50,608
Prakticky vzato si myslí, že jsme
vražedkyni jen doplňovaly.

17
00:00:50,622 --> 00:00:53,828
Doplňkem jsou náhrdelník
a kabelka, ne řetěz od pout.

18
00:00:53,908 --> 00:00:56,682
Říkej tomu, jak chceš.
Všechny jdeme do vězení.

19
00:00:56,817 --> 00:00:57,959
"A" vyhraje.

20
00:00:58,951 --> 00:01:01,351
Proč nás podle vás
oddělují od Ali?

21
00:01:02,288 --> 00:01:03,945
V prádelně je jedna ženská.

22
........