1
00:00:04,500 --> 00:00:06,800
Přeložil jh666.

2
00:00:12,200 --> 00:00:14,820
Dobře, ještě jednou.

3
00:00:14,850 --> 00:00:19,250
- Myslím si... – Myslíš si,
že je tvůj řetízek kouzelný. - Asi...

4
00:00:19,290 --> 00:00:23,250
Tys neviděl, co jsem udělala
s těma chlapama. Co bych mohla.

5
00:00:24,520 --> 00:00:26,820
- Myslíš, že jsem blázen?
- Nemyslím, že jsi blázen.

6
00:00:26,850 --> 00:00:29,020
Ale myšlenka, že je
tvůj řetízek kouzelný

7
00:00:29,050 --> 00:00:32,600
- je trochu bláznivá.
- Já vím, ale co když ne?

8
00:00:32,630 --> 00:00:35,280
Než jsem se vrátila, strávila
jsem nějaký čas v Central City...

9
00:00:35,310 --> 00:00:38,710
- Vím, kam tím míříš.
- A věř mi, když říkám,

10
00:00:38,740 --> 00:00:40,540
že bláznivé by teď
mohlo být normální.

11
00:00:41,400 --> 00:00:43,700
Zlatíčko, co to děláš?

12
00:00:52,400 --> 00:00:55,450
Ten chlap mě asi praštil
víc, než jsem myslel.

13
00:01:00,960 --> 00:01:03,940
Bylas pryč čtyři roky.
Neříkej mi, že ses vrátila jen,

14
00:01:03,970 --> 00:01:07,380
- abys skočila z mojí střechy.
- Viděls, co jsem udělala se stolem.

15
00:01:07,410 --> 00:01:09,500
Vážně musím začít pít.

16
00:01:13,520 --> 00:01:17,370
- Chucku! Vidíš to?
- Jo. A říkám, že

17
00:01:17,400 --> 00:01:19,820
vidět není totéž,
co uvěřit.

18
00:01:20,300 --> 00:01:21,500
Kriste!

19
00:01:22,740 --> 00:01:26,400
Mari, Ať už chceš udělat
cokoliv, co kdybys to nedělala.

21
00:01:49,180 --> 00:01:51,140
Tomuhle absolutně neuvěříš.

22
00:01:51,170 --> 00:01:54,370
Víš, jak pro nás Felicity udělala
program na rozpoznávání obličejů?

23
........