1
00:00:11,386 --> 00:00:15,224
<i>Když se veřejnost
dozvěděla o výstředním životě</i>

2
00:00:15,432 --> 00:00:17,392
<i>vězňů v La Catedral,</i>

3
00:00:17,392 --> 00:00:21,522
<i>policie začala vyšetřovat
údajnou trestnou činnost</i>

4
00:00:21,522 --> 00:00:24,691
<i>spáchanou Pablo Escobarem
za zdmi věznice.</i>

5
00:00:24,691 --> 00:00:28,946
<i>Součástí tohoto
vyšetřování je zmizení</i>

6
00:00:28,946 --> 00:00:31,782
<i>Gerarda Moncady
a Fernanda Galeana.</i>

7
00:00:33,617 --> 00:00:35,911
- Agent Peńa?
- Co je to?

8
00:00:35,911 --> 00:00:37,579
Přišlo to seshora.

9
00:00:38,121 --> 00:00:39,748
Dokonce s přáním.

10
00:00:41,375 --> 00:00:44,253
CIA.

11
00:00:44,253 --> 00:00:46,964
"Gratulujeme,
Ústřední zpravodajská služba."

12
00:00:46,964 --> 00:00:50,259
Nafouklo se to trochu víc,
než jsme čekali.

13
00:00:50,259 --> 00:00:52,177
Snad
ten parchant shnije ve vězení.

14
00:00:52,177 --> 00:00:54,888
Nepředbíhejme.
Nejdřív ho musíme přesunout.

15
00:00:54,888 --> 00:00:57,474
- Zakázala jsem vám o tom mluvit.
- Jak víte, že jsme to byli my?

16
00:00:57,474 --> 00:00:59,935
- Escobar má spoustu nepřátel.
- Samozřejmě že jste to byli vy.

17
00:00:59,935 --> 00:01:02,896
Ať to byl kdokoli,
teď už je to jedno. Stalo se.

18
00:01:02,896 --> 00:01:06,692
Jak jste řekla, je to záležitost
Kolumbie. Co je nám po tom?

19
00:01:06,692 --> 00:01:09,570
Podávám zprávu
kontrolní správě ve Washingtonu.

20
00:01:09,570 --> 00:01:11,697
- Velvyslankyně...
- Dobře, uvědomte Washington.

21
00:01:11,697 --> 00:01:13,991
Protože když se něco neudělá,
každý Američan tady dole
........