1
00:00:00,000 --> 00:00:02,294
<i>Subtitles brought to you
by The Hot Bloodsuckers Team @Viki</i>

2
00:00:02,294 --> 00:00:04,137
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:00:11,020 --> 00:00:13,240
Učenče.

4
00:00:25,980 --> 00:00:28,300
Kim Sung Yeole,

5
00:00:28,300 --> 00:00:30,340
takže jsi nakonec přišel.

6
00:00:42,150 --> 00:00:45,680
Věděl jsi, že tahle dívka patří
do tajného plánu na moje zabití?

7
00:00:47,000 --> 00:00:48,440
Odejdi.

8
00:00:48,440 --> 00:00:50,790
Chceš mě zabít,

9
00:00:51,780 --> 00:00:55,030
takže jsi s ním spolupracovala.

10
00:00:55,030 --> 00:00:57,500
To dítě nemá
nic společného s naším bojem,

11
00:00:57,500 --> 00:01:00,120
takže ji hned pusť!

12
00:01:00,120 --> 00:01:02,180
Proč bych měl?

13
00:01:02,180 --> 00:01:05,240
Už vím, že je tajným plánem.

14
00:01:05,240 --> 00:01:09,610
Stačí jednoduchý pohyb ruky
a můžu ji zabít.

15
00:01:21,910 --> 00:01:26,770
Jaké to je? Nepřivádí tě krev
tvé lásky k šílenství?

16
00:01:37,886 --> 00:01:38,865
<i>17. díl</i>

17
00:01:38,865 --> 00:01:40,630
Sem!

18
00:01:41,520 --> 00:01:44,850
Copak tu nikdo není?

19
00:01:44,850 --> 00:01:47,070
Nikdo?

20
00:01:47,070 --> 00:01:49,240
Můj pane!

21
00:02:05,020 --> 00:02:08,390
Krysa se vplížila do paláce.

22
00:02:08,390 --> 00:02:10,550
Hned svolej všechny stráže.

23
00:02:10,550 --> 00:02:11,840
Rozkaz!

24
00:02:24,100 --> 00:02:27,740
Kim Sung Yeole, ty parchante!
........