1
00:00:00,000 --> 00:00:02,069
<i>Subtitles brought to you
by The Hot Bloodsuckers Team @Viki</i>

2
00:00:02,069 --> 00:00:04,628
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:00:06,530 --> 00:00:08,780
<i>18. díl</i>

4
00:00:29,670 --> 00:00:33,190
Máte v úmyslu
zabít mě, bývalého krále?

5
00:00:36,290 --> 00:00:38,200
Do útoku!

6
00:00:53,670 --> 00:00:55,350
Vaše Veličenstvo.

7
00:00:57,060 --> 00:00:59,210
Nejste jeden z královniných lidí?

8
00:00:59,210 --> 00:01:02,190
Dostal jsem od královny rozkaz.

9
00:01:19,960 --> 00:01:23,090
Všichni přestaňte!

10
00:01:24,290 --> 00:01:28,170
Kdo je ten, koho posloucháte?
Krále této země,

11
00:01:28,170 --> 00:01:31,160
nebo upíra, který žije v paláci?

12
00:01:33,530 --> 00:01:38,170
Teď nejsem král,
takže vám nemůžu rozkazovat,

13
00:01:38,170 --> 00:01:40,370
ale protože musíte

14
00:01:40,370 --> 00:01:43,870
zachránit lid téhle země,

15
00:01:43,870 --> 00:01:46,240
nemůžete se navzájem pozabíjet.

16
00:01:46,240 --> 00:01:50,250
Takže každý, kdo se bojí vrátit
ke Gwiovi s holýma rukama,

17
00:01:50,250 --> 00:01:52,900
má možnost teď utéct.

18
00:01:52,900 --> 00:01:55,770
Ale ti, kdož chtějí
bojovat společně se mnou,

19
00:01:55,770 --> 00:02:00,250
používejte kopí a meče
ve svých rukou s rozmyslem.

20
00:02:01,300 --> 00:02:03,510
Vaše Veličenstvo, zabijte mě, prosím!

21
00:02:03,510 --> 00:02:05,245
Dopustil jsem se vůči vám
obrovského hříchu,

22
00:02:05,445 --> 00:02:07,180
protože jsem se bál
ministerského předsedy.

23
00:02:07,180 --> 00:02:10,200
Nejsem v pozici,
........