1
00:00:00,112 --> 00:00:02,699
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,729 --> 00:00:04,847
To byla moje máma?

3
00:00:09,143 --> 00:00:10,777
Už mi to nepřekazíš!

4
00:00:12,513 --> 00:00:14,480
Mám způsob, jak je zabít.
Biologická zbraň.

5
00:00:14,515 --> 00:00:16,315
Potřebuje doladit, ale funguje.

6
00:00:16,350 --> 00:00:18,351
Mám skvělý kontakt v Kemerallu.

7
00:00:18,385 --> 00:00:20,423
Co ti o mně řekl?

8
00:00:22,189 --> 00:00:23,722
Sakra.

9
00:00:24,273 --> 00:00:26,392
Ne! Leigh!

10
00:00:26,773 --> 00:00:29,228
Vždycky byl o pět
kroků před námi.

11
00:00:29,263 --> 00:00:31,397
Od toho letadla až doteď.

12
00:00:31,432 --> 00:00:35,768
- Co bude dál?
- Zabiju Eldritche Palmera.

13
00:00:45,216 --> 00:00:48,481
Prohlédl jsem si tvé fotografie.

14
00:00:48,515 --> 00:00:52,451
Myslím, že se sobě budeš líbit.

15
00:00:54,287 --> 00:00:56,604
Je to tvá barva?

16
00:01:00,252 --> 00:01:02,014
Pán se uvolil na tolik,

17
00:01:02,044 --> 00:01:05,513
aby ses v něm našla.

18
00:01:05,543 --> 00:01:08,450
Tvé myšlenky, vzpomínky.

19
00:01:09,216 --> 00:01:13,226
Tvůj hlas. Odpověz mi.

20
00:01:13,256 --> 00:01:16,458
- Je to tvá barva?
- Ano.

21
00:01:16,492 --> 00:01:18,177
Dobře.

22
00:01:18,207 --> 00:01:21,260
Tvůj hlas...

23
00:01:22,326 --> 00:01:25,303
Budeš ho cítit

24
00:01:26,279 --> 00:01:28,602
jako zvonění v uších

........