1
00:01:36,680 --> 00:01:39,000
Obžalovaný povstaňte.

2
00:01:44,320 --> 00:01:46,360
Chci, abychom si jednu věc ujasnili.

3
00:01:46,360 --> 00:01:49,880
Rozhodnutí udělali čtyři členové poroty,

4
00:01:49,880 --> 00:01:53,480
ale já bych rád do záznamu uvedl,

5
00:01:53,480 --> 00:01:55,720
že s nimi souhlasím.

6
00:01:55,720 --> 00:01:57,760
Po důkladném zvážení

7
00:01:57,760 --> 00:02:01,520
shledali plukovníka Fostera jako viného.

8
00:02:02,520 --> 00:02:07,040
Podle článku 183 je rozsudek jasně daný.

9
00:02:07,040 --> 00:02:11,720
Vykonání rozsudku bylo stanoveno na 12:00, 19. dne příštího měsíce.

10
00:02:12,640 --> 00:02:15,440
Jakékoliv odvolání musí být podáno do 14 dnů.

11
00:02:35,280 --> 00:02:41,360
VOJENSKÝ SOUD

12
00:02:51,800 --> 00:02:55,240
- Plukovník Freeman už odešel? - Před několika hodinami, pane.

13
00:02:55,240 --> 00:02:59,000
- Mám mu zavolat? - Ne, zavolám mu z domova.

14
00:04:03,400 --> 00:04:04,880
Freeman.

15
00:04:04,880 --> 00:04:08,320
- "Alecu?" - Ty snad vůbec nespíš?

16
00:04:08,320 --> 00:04:11,520
- Snad jsem tě nevzbudil. - "Jasně."

17
00:04:11,520 --> 00:04:14,960
Chci zkontrolovat pár věcí.

18
00:04:14,960 --> 00:04:17,200
- Nejdřív...

19
00:04:17,200 --> 00:04:20,000
- Moment. - Co to je?

20
00:04:21,000 --> 00:04:23,440
- Co se děje? - Nic neříkej.

21
00:04:23,440 --> 00:04:25,440
Zvoní mi poplach "E".

22
00:04:39,400 --> 00:04:41,680
Jsi v pořádku?

23
00:04:41,680 --> 00:04:43,680
Ede, jsi v pořádku?

24
00:04:45,400 --> 00:04:47,400
"Slyšíš mě?"

25
00:04:50,840 --> 00:04:54,480
Jsem v pořádku, Alecu, je to štěnice.

........