1
00:00:44,043 --> 00:00:46,237
Sedněte si, slečno,
měla jste nehodu.

2
00:00:46,680 --> 00:00:48,680
Hej, jděte zpátky.

3
00:00:50,416 --> 00:00:52,953
Sam? Miláčku, to jsem já, máma.

4
00:00:54,554 --> 00:00:57,537
- Zůstaňte, kde jste, madam.
- Nepřibližujte se.

5
00:00:58,158 --> 00:00:59,167
Zůstaňte tam.

6
00:01:01,093 --> 00:01:02,894
To je moje dcera, strážníku.

7
00:01:05,799 --> 00:01:08,306
Je to má dcera. Miláčku, to jsem já.

8
00:01:09,769 --> 00:01:12,396
Pojď ke mně. Bude to v pořádku.

9
00:01:49,040 --> 00:01:51,578
PEKLO

10
00:03:47,099 --> 00:03:50,456
4. DEN

11
00:03:54,500 --> 00:03:56,501
Nenávidím krev.

12
00:03:57,336 --> 00:03:59,504
Zvedá se mi z ní žaludek.

13
00:03:59,506 --> 00:04:02,574
Dobře, tak si na to tlač.

14
00:04:02,576 --> 00:04:06,444
Na co tě přesně testuju?

15
00:04:06,446 --> 00:04:08,446
Na všechno.

16
00:04:09,649 --> 00:04:11,950
Dobře. Nechceš to trochu upřesnit?

17
00:04:14,020 --> 00:04:17,255
Prostě na všechno.

18
00:04:20,326 --> 00:04:22,661
Snad ti za to stála.

19
00:04:22,963 --> 00:04:26,261
Uklidni se, dobře?
Pro chlapy je těžší se nakazit.

20
00:04:26,733 --> 00:04:29,095
Určitě ti nic není.
Za týden máme výsledky.

21
00:04:30,903 --> 00:04:33,338
Nemůžu čekat týden.

22
00:04:33,340 --> 00:04:36,362
Dobře, tak já to zkusím urychlit.

23
00:04:36,462 --> 00:04:39,537
Zavolám ti, až dostanu výsledky,
ale mám to u tebe.

24
00:04:40,113 --> 00:04:41,646
Platí, děkuju ti.
........