1
00:00:05,964 --> 00:00:10,130
<i>1680. Charles II.
vládne Anglii již 20 let.</i>

2
00:00:10,548 --> 00:00:13,362
<i>Naděje, že znovunastolení
monarchie přinese stabilitu království</i>

3
00:00:13,467 --> 00:00:16,386
<i>narušeného občanskou
válkou upadá.</i>

4
00:00:17,637 --> 00:00:20,452
<i>Strach, že jeho katolický bratr
James nastoupí na trůn,</i>

5
00:00:20,558 --> 00:00:22,538
<i>otevírá staré náboženské rány</i>

6
00:00:22,643 --> 00:00:28,295
<i>a rozdmýchává uhlíky
republikánského idealismu.</i>

7
00:00:30,688 --> 00:00:34,245
<i>Král Charles reaguje
brutální silou</i>

8
00:00:34,500 --> 00:00:38,358
<i>a dále hledá ty, kteří jsou
zodpovědní za popravu jeho otce.</i>

9
00:00:39,061 --> 00:00:42,502
<i>Jeho pomstychtivé oko dopadá
na Massachusetts v Nové Anglii,</i>

10
00:00:42,666 --> 00:00:47,930
<i>kde puritáni ukrývají
jednoho ze zbývajících královrahů.</i>

11
00:00:50,221 --> 00:00:53,764
<i>Zatímco král
upevňuje moc v kolonii,</i>

12
00:00:54,017 --> 00:00:57,458
<i>angličtí osadníci řeší
bezprostřednější hrozbu.</i>

13
00:00:57,756 --> 00:00:59,566
<i>Domorodce...</i>

14
00:01:22,843 --> 00:01:26,860
Pane Hawkinsi, jak máme platit
nájem, když přestavujeme domovy

15
00:01:26,949 --> 00:01:29,367
a snažíme se bránit?

16
00:01:29,368 --> 00:01:33,413
Kukuřice je opět zničená, Nede.
Dobytek jim ukradli.

17
00:01:33,414 --> 00:01:35,248
Společnost Hawkins Bay
vám rozumí.

18
00:01:35,249 --> 00:01:40,358
Měl by tu být váš otec!
To on je společnost Hawkins Bay.

19
00:01:40,713 --> 00:01:43,340
Kde je John Hawkins?

20
00:01:43,767 --> 00:01:47,137
Sedí v Bostonu
a bohatne z našich nájmů!

21
00:01:47,167 --> 00:01:50,179
A veselí se se
svou novou ženou.
........