1
00:00:22,523 --> 00:00:26,777
<i>Magický realismus je směr,
kdy se v reálném prostředí</i>

2
00:00:26,777 --> 00:00:30,364
<i>přihodí něco neuvěřitelného.</i>

3
00:00:30,405 --> 00:00:34,368
<i>něco neuvěřitelného.</i>

4
00:00:36,620 --> 00:00:41,375
<i>Existuje důvod,
proč vznikl v Kolumbii.</i>

5
00:00:42,501 --> 00:00:46,463
<i>Dnes může americká vláda
slyšet všechno, co řeknete.</i>

6
00:00:46,672 --> 00:00:49,883
<i>Ví, kde jste,
ví, s kým mluvíte,</i>

7
00:00:50,509 --> 00:00:53,345
<i>a věřte mi,
ví, s kým spíte.</i>

8
00:00:53,554 --> 00:00:57,391
<i>Zapnete mobilní telefon
nebo počítač a máte to sečtené.</i>

9
00:00:58,100 --> 00:01:02,396
<i>Ale v Kolumbii v roce 1989
to nebylo tak jednoduché.</i>

10
00:01:02,688 --> 00:01:04,857
<i>Zaprvé nebyl internet.</i>

11
00:01:04,857 --> 00:01:06,400
<i>Žádné mobily.</i>

12
00:01:06,400 --> 00:01:08,151
<i>Přinejlepším
měl někdo satelitní telefon,</i>

13
00:01:08,151 --> 00:01:12,281
<i>a aby se dal odposlechnout,
museli jste letět přímo nad ním.</i>

14
00:01:12,489 --> 00:01:16,660
<i>A navíc jediní lidé, kteří
je měli, byli nechutně bohatí...</i>

15
00:01:16,827 --> 00:01:19,288
<i>vlastníci půdy, politici...</i>

16
00:01:20,664 --> 00:01:24,751
<i>A naštěstí pro nás drogoví
dealeři byli nejbohatší ze všech.</i>

17
00:01:28,422 --> 00:01:30,007
Jak je, Lizarde?

18
00:01:31,216 --> 00:01:33,343
Dnes v noci jdeme ven.

19
00:01:37,306 --> 00:01:40,893
<i>A když jste zachytili signál,
nevěděli jste, koho posloucháte.</i>

20
00:01:40,893 --> 00:01:43,812
<i>Proto tehdy
americká vláda vyvinula program,</i>

21
00:01:43,812 --> 00:01:47,065
<i>který dokázal
identifikovat hlasy našich cílů.</i>

22
00:01:47,065 --> 00:01:51,111
........