1
00:00:00,025 --> 00:00:02,375
V minulých dílech jste viděli…

2
00:00:02,495 --> 00:00:05,573
Ten virus, co se tu vyskytuje,
to střílení v posledních dnech, je to propojené.

3
00:00:05,693 --> 00:00:08,110
Lidé mají nějakou nemoc.
Onemocní a stanou se násilnými.

4
00:00:08,229 --> 00:00:09,611
A policajti je pak zastřelí.

5
00:00:09,730 --> 00:00:11,814
Tenhle absťák je
pro něj nebezpečný.

6
00:00:11,899 --> 00:00:15,401
Nickovi je opravdu špatně
a já potřebuju ten předpis.

7
00:00:15,486 --> 00:00:17,369
Jedeme pro tebe,
řekni, kde jsi.

8
00:00:18,956 --> 00:00:19,872
Máme zavřeno.

9
00:00:19,957 --> 00:00:21,457
Venku není bezpečno, prosím.

10
00:00:21,575 --> 00:00:23,909
Nepustí nikoho pryč,
musíme to někde přečkat.

11
00:00:24,029 --> 00:00:25,092
PUSŤ JE DOVNITŘ A ZAVŘI DVEŘE.

12
00:00:25,212 --> 00:00:26,078
Dobře, dobře.

13
00:00:26,213 --> 00:00:27,213
Jeďte na poušť.

14
00:00:27,214 --> 00:00:27,796
Nečekejte.

15
00:00:27,915 --> 00:00:28,797
Ne.

16
00:00:28,916 --> 00:00:29,915
Počkám na tebe.

17
00:00:57,678 --> 00:00:59,178
- Chrisi.
- Tati!

18
00:00:59,180 --> 00:01:02,014
Co tam vidíš?

19
00:01:02,016 --> 00:01:03,682
Říkala jsem ti,
ať se tam nedíváš.

20
00:01:03,684 --> 00:01:06,268
Nějaký týpek, byl mimo, tati.

21
00:01:06,270 --> 00:01:08,570
Jdi od toho okna.

22
00:01:51,732 --> 00:01:55,784
- Co to bylo za zvuk?
- Nevím, ale je to pryč.

23
00:01:55,786 --> 00:01:58,203
- Co pan Dawson udělal Cruzovým?
........