1
00:00:08,071 --> 00:00:10,771
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:11,103 --> 00:00:13,401
I v jeho vlastním paláci
proti němu něco chystají...

3
00:00:13,402 --> 00:00:16,637
Král všech králů,
jež byl vzkříšen.

4
00:00:16,638 --> 00:00:20,541
U pyramid jsi mi řekl, že chceš, aby si
tě pamatovali, jako velkého faraóna.

5
00:00:20,542 --> 00:00:22,510
Mitanni je pro nás
stále hrozbou.

6
00:00:22,511 --> 00:00:25,680
Beze mě jim nemůžeš čelit.

7
00:00:25,681 --> 00:00:27,615
Ale budu muset.

8
00:00:27,616 --> 00:00:32,017
Oba si myslíme, že víme, jak tohle
skončí, a jeden z nás se plete.

9
00:00:33,654 --> 00:00:36,890
Držte se blízko vezíra.
Musíme se o něj postarat.

10
00:00:36,891 --> 00:00:38,491
Dochází nám možnosti.

11
00:00:38,492 --> 00:00:42,062
Víc a víc lidí
podléhá této nemoci.

12
00:00:42,063 --> 00:00:43,463
Musí to skončit tady.

13
00:00:43,464 --> 00:00:45,465
Tvoji rodiče přijeli do Théb.

14
00:00:45,466 --> 00:00:46,833
Musím je najít.

15
00:00:46,834 --> 00:00:48,902
Jen pokud Set půjde s tebou.

16
00:00:48,903 --> 00:00:50,237
Jsou uvnitř.

17
00:00:50,238 --> 00:00:53,273
Věřím, že to nikomu neprozradíš.

18
00:00:53,274 --> 00:00:54,608
Máš moje slovo.

19
00:00:54,609 --> 00:00:56,776
Nechť vás bohové ctí.

20
00:01:02,183 --> 00:01:04,117
Sete! Sete!

21
00:01:04,118 --> 00:01:06,019
Smrti nikdo neuteče.

22
00:01:06,020 --> 00:01:07,487
Ne... ne.

23
00:01:09,828 --> 00:01:11,691
Komu mohu věřit?

24
........