1
00:00:03,768 --> 00:00:06,209
<i>Začíná pradávný svět.</i>

2
00:00:06,671 --> 00:00:09,061
<i>Slunce pod obzorem spí.</i>

3
00:00:10,052 --> 00:00:12,164
<i>A svět je vzhůru nohama.</i>

4
00:00:12,910 --> 00:00:15,499
<i>V noci koná se naše hostina.</i>

5
00:00:18,249 --> 00:00:22,084
<i>Po staletí jsem pro ně tančila.
Pro ty, kdo touží po krvi.</i>

6
00:00:22,220 --> 00:00:23,836
<i>Pro ty, kdo berou duše.</i>

7
00:00:24,077 --> 00:00:26,164
<i>Přiváděla jsem jim ztracené,</i>

8
00:00:26,189 --> 00:00:29,350
<i>problémové i zoufalé.</i>

9
00:00:31,187 --> 00:00:33,813
<i>Teď jsem volná.</i>

10
00:00:33,931 --> 00:00:36,682
<i>A svět je znovu naruby.</i>

11
00:00:37,869 --> 00:00:39,970
<i>Žízní po pomstě.</i>

12
00:00:40,068 --> 00:00:41,766
<i>A nic je nezastaví.</i>

13
00:00:41,939 --> 00:00:44,365
<i>Žádné hranice, žádné meze.</i>

14
00:00:44,502 --> 00:00:46,035
<i>Jdou si pro mě,</i>

15
00:00:46,354 --> 00:00:48,519
<i>ale já si přijdu pro ně.</i>

16
00:00:49,113 --> 00:00:51,349
<i>Jejich krvavá říše padne.</i>

17
00:00:51,374 --> 00:00:56,645
<i>A já nespočinu,
dokud nelehne popelem...</i>

18
00:01:03,519 --> 00:01:04,808
<i>Pojďte! Pojďte!</i>

19
00:01:11,515 --> 00:01:12,292
<i>Tudy!</i>

20
00:01:15,155 --> 00:01:16,376
<i>Ano, ano.</i>

21
00:01:43,118 --> 00:01:44,234
<i>Tiše.</i>

22
00:01:48,473 --> 00:01:49,522
Je dokonalá.

23
00:02:58,664 --> 00:02:59,959
Sethe...

24
00:03:02,695 --> 00:03:03,619
Sethe...

25
00:03:05,197 --> 00:03:06,936
........