1
00:00:04,462 --> 00:00:07,000
Před 30 lety

2
00:02:09,463 --> 00:02:10,798
Fajn...

3
00:02:12,466 --> 00:02:14,635
Teď chatovou bublinu.

4
00:02:15,261 --> 00:02:16,262
Co tohle?

5
00:02:27,273 --> 00:02:29,567
Podívejme.

6
00:02:29,775 --> 00:02:32,611
Ten jenž má vědení
které náleží Bestii,

7
00:02:32,820 --> 00:02:35,948
Která pro nic za nic v pekle žije
bez souhlasu člověka. "

8
00:02:40,411 --> 00:02:45,207
Kdo tomu podlehne
promění se v Bestii. "

9
00:02:45,416 --> 00:02:51,088
Aby se mohl navrátit domů. "

10
00:02:55,009 --> 00:02:56,635
Očekávat. "

11
00:02:56,844 --> 00:03:04,643
Očekávat...
návrat... domů.

12
00:03:23,746 --> 00:03:25,247
Proboha!

13
00:10:59,647 --> 00:11:02,647
O 30 let později.

14
00:11:30,148 --> 00:11:31,066
Tak jsme tady, slečno.

15
00:11:31,274 --> 00:11:32,776
Chcete pomoct s těmi věcmi?

16
00:11:32,985 --> 00:11:33,944
Ne, děkuji.
Zvládnu to.

17
00:11:34,152 --> 00:11:36,863
Víte, hodně se toho povídá
o tomhle místě.

18
00:11:37,072 --> 00:11:38,198
Docela strašidelné věci.

19
00:11:38,407 --> 00:11:40,367
Spousty podivínů
přišlo a odešlo.

20
00:11:40,575 --> 00:11:41,660
- Víte, co tím myslím?
- Jistě.

21
00:11:41,868 --> 00:11:43,996
Pár lidí zde bylo zavražděno
v roce 1955.

22
00:11:44,204 --> 00:11:45,998
Byl jsem ještě dítě,
ale pamatuji si to

23
00:11:46,206 --> 00:11:47,086
........