1
00:00:22,819 --> 00:00:25,585
<i>Historie lidí je definována válkou.</i>

2
00:00:27,136 --> 00:00:29,891
<i>A válka těmi, kteří v ní bojují.</i>

3
00:00:30,824 --> 00:00:33,654
<i>Co kdybychom dokázali
vytvořit lepšího člověka?</i>

4
00:00:34,135 --> 00:00:35,626
<i>Někdo ano.</i>

5
00:00:36,512 --> 00:00:40,713
<i>Program Agent
byl zahájen v srpnu roku 1967,</i>

6
00:00:40,793 --> 00:00:43,629
<i>mužem Peterem Aaronem Litvenko.</i>

7
00:00:44,381 --> 00:00:48,163
<i>Jeho cílem bylo vytvořit
dokonalý stroj na zabíjení.</i>

8
00:00:48,243 --> 00:00:53,234
<i>Lidskou bytost bez emocí,
strachu, nebo lítosti.</i>

9
00:00:54,880 --> 00:00:57,821
<i>Vznikly subjekty nazývané Agenti.</i>

10
00:00:59,682 --> 00:01:02,143
<i>Program byl úspěšný.</i>

11
00:01:02,479 --> 00:01:07,529
<i>Litvenko dostihlo svědomí při tvorbě lidí,
kteří neměli ani kousek lidskosti.</i>

12
00:01:07,719 --> 00:01:11,497
<i>Díky své geniální mysli
dokázal utéci a zmizet.</i>

13
00:01:12,023 --> 00:01:15,765
<i>Z obavy, že bude program
prozrazen, Govt ukončil program.</i>

14
00:01:15,845 --> 00:01:19,274
<i>A zbýlí Agenti byli uvrženi do stínu.</i>

15
00:01:20,182 --> 00:01:24,068
<i>Mnozí se pak pokoušeli
znovu spustit Program.</i>

16
00:01:25,967 --> 00:01:27,339
<i>Všichni selhali.</i>

17
00:01:29,830 --> 00:01:33,645
<i>Proto soustředili své usilí,
aby našli muže, který to dokázal.</i>

18
00:01:34,457 --> 00:01:37,729
<i>Obrátili se na doktora Alberta Delriega.</i>

19
00:01:37,940 --> 00:01:40,420
<i>Nemilosrdného a bezcitného muže.</i>

20
00:01:42,576 --> 00:01:46,946
<i>Litvenko ale zmizel,
a ani on ho nedokázal najít.</i>

21
00:01:48,974 --> 00:01:52,002
<i>A po šesti letech pátraní,

22
00:01:52,003 --> 00:01:55,217
<i>učinil Delriego nečekaný objev.</i>

23
00:01:57,016 --> 00:02:02,011
........