1
00:00:02,065 --> 00:00:03,381
Všichni jsme dospělí.

2
00:00:03,569 --> 00:00:06,255
Co se může stát?
Můžeme to zvládnout důstojně,

3
00:00:06,432 --> 00:00:09,730
zdrženlivě a dovolím si říct se ctí.

4
00:00:09,921 --> 00:00:11,770
Budeme hrát Pravého Američana.

5
00:00:11,810 --> 00:00:13,439
Raz, dva, tři, čtyři... JFK!

6
00:00:13,715 --> 00:00:14,709
FDR!

7
00:00:16,210 --> 00:00:17,710
Král je na hradě!

8
00:00:22,101 --> 00:00:23,034
Omlouvám se.

9
00:00:24,670 --> 00:00:26,337
Vítejte na Ellis Islandu, lidi.

10
00:00:26,372 --> 00:00:27,472
Ty jsi Bill,

11
00:00:27,506 --> 00:00:29,440
ty jsi George,

12
00:00:29,475 --> 00:00:31,209
ty jsi Bill.

13
00:00:31,243 --> 00:00:33,011
Ty jsi Řekyně.
Padej odtud!

14
00:00:33,045 --> 00:00:34,178
Co? Proč jsem Řekyně?

15
00:00:34,213 --> 00:00:35,279
Jsi Řekyně.
Padej odsud!

16
00:00:35,314 --> 00:00:36,481
- Padej odsud.
- A ty jsi...

17
00:00:37,515 --> 00:00:39,717
Má mor! Šíří to.

18
00:00:39,752 --> 00:00:41,152
Haló!

19
00:00:44,890 --> 00:00:46,824
Taft si na tebe zrovna sednul.

20
00:00:49,895 --> 00:00:52,330
Jmenuju se Eli Whitney
a vynalezl jsem gin.

21
00:00:52,364 --> 00:00:55,667
Gin! Gin! Gin!

22
00:00:55,701 --> 00:00:57,602
Gin! Gin! Gin!

23
00:01:01,907 --> 00:01:04,309
Bože!

24
00:01:05,395 --> 00:01:09,919
<font color=#FF9900>New Girl - 3x20 Mars Landing</font>
........