1
00:00:04,756 --> 00:00:07,298
WALES, ZAČÁTEK 14. STOLETÍ

2
00:00:07,376 --> 00:00:10,927
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV JE
V OBLASTI DOMINANTNÍM NÁBOŽENSTVÍM

3
00:00:12,099 --> 00:00:14,476
VELŠANÉ, DIVOCE
BOJUJÍCÍ ZA NEZÁVISLOST,

4
00:00:14,529 --> 00:00:18,607
BYLI POTLAČENÍ EDWARDEM DLOUHÁNEM,
KRÁLEM EDWARDEM I. ANGLICKÝM

5
00:00:20,858 --> 00:00:22,633
PO JEHO SMRTI

6
00:00:22,760 --> 00:00:26,330
NA TRŮN NASTOUPIL
JEHO IMPULSIVNÍ SYN, KRÁL EDWARD II.

7
00:00:27,493 --> 00:00:32,511
MEZI NEKLIDNÝMI BAŽINAMI
ANGLIE A WALESU ROSTE NAPĚTÍ

8
00:00:34,353 --> 00:00:36,890
ANGLIČTÍ BARONI

9
00:00:37,020 --> 00:00:42,527
ZE STRACHU ZE VZPOURY VLÁDNOU
VELŠSKÝM ÚZEMÍM S NEKOMPROMISNÍ KRUTOSTÍ,

10
00:00:43,814 --> 00:00:47,275
ZATÍMCO ROLNÍCI V HRABSTVÍCH
ZOUFALE TOUŽÍ PO NADĚJI

11
00:00:47,424 --> 00:00:50,564
SHLÍŽÍ NA NĚ MILOVANÝ BŮH

12
00:00:50,673 --> 00:00:52,374
SHLÍŽÍ NA NĚ MILOVANÝ BŮH

13
00:02:50,108 --> 00:02:52,892
Jsem oddaný.

14
00:02:52,944 --> 00:02:54,393
Tvůj sluha.

15
00:02:55,483 --> 00:02:57,730
Tvůj osud je před tebou.

16
00:02:57,782 --> 00:03:00,733
Pověz...

17
00:03:00,785 --> 00:03:02,618
nebeská.

18
00:03:05,306 --> 00:03:08,495
Řekni, co chceš,
abych udělal.

19
00:03:08,907 --> 00:03:12,578
Je čas, abys odložil
tento meč, Wilkine Brattle.

20
00:03:13,749 --> 00:03:15,792
Spasitel chce,

21
00:03:15,822 --> 00:03:18,918
abys žil jako někdo jiný.

22
00:03:19,003 --> 00:03:20,803
Ano.

23
00:03:20,888 --> 00:03:24,256
Budu.
........