1
00:03:06,820 --> 00:03:13,860
Ať jsou city novomanželů
ryzí a průzračné jako voda.

2
00:03:13,860 --> 00:03:19,270
Ať je jejich společná cesta
životem klidná a pokojná.

3
00:03:19,270 --> 00:03:24,600
Ať jsou jejich srdce
neoblomná ve své lásce.

4
00:03:24,600 --> 00:03:32,180
Ať žijí dlouhý život ve zdraví.

5
00:04:13,650 --> 00:04:18,650
Prosím tě, Kobori,
starej se o Angsumalin dobře.

6
00:04:18,650 --> 00:04:24,590
Ang je ještě mladá. Když
se bude chovat neuváženě,

7
00:04:24,590 --> 00:04:28,320
můžeš ji napomenout.

8
00:04:28,320 --> 00:04:34,750
Ale miluj ji celým srdcem,
nezanedbávej ji a neopouštěj.

9
00:04:35,050 --> 00:04:41,480
Ano. Slibuji, že se
o ni budu dobře starat.

10
00:04:44,300 --> 00:04:47,450
Ang, tvůj život se změnil.

11
00:04:47,450 --> 00:04:50,620
Děkuji ti za všechno,
co jsi pro mě udělala.

12
00:04:51,020 --> 00:04:55,020
Od teď buď Koborimu
dobrou manželkou.

13
00:04:55,020 --> 00:04:59,660
Ať máte před sebou
šťastnou budoucnost.

14
00:04:59,660 --> 00:05:03,150
Mnoho štěstí,
moje nejdražší dcero.

15
00:05:03,150 --> 00:05:05,620
Teď jsi vdaná žena.

16
00:05:05,620 --> 00:05:08,290
Patříš jemu.

17
00:05:08,290 --> 00:05:13,170
Nebuď už tak
tvrdohlavá a pyšná.

18
00:05:13,170 --> 00:05:17,220
Problémy se snažte
společně v klidu vyřešit.

19
00:05:17,220 --> 00:05:20,940
Hodně štěstí, dceruško.

20
00:05:28,050 --> 00:05:32,360
Tak prosím.

21
00:06:24,900 --> 00:06:37,760
Luangu, Angsumalin a Kobori
se k sobě dokonale hodí.

22
00:06:37,760 --> 00:06:50,360
........