1
00:00:00,923 --> 00:00:02,539
<i>Viděli jste... </i>

2
00:00:02,818 --> 00:00:05,868
Stres z operace
vyvolal spontánní potrat.

3
00:00:08,909 --> 00:00:11,908
- Co jsi to udělala?
- To, co jsem musela!

4
00:00:12,550 --> 00:00:14,286
Byl jsem vyvolen.

5
00:00:14,678 --> 00:00:16,228
Tohle jsou má znamení.

6
00:00:16,328 --> 00:00:19,234
Tohle je pátá amfora. Temnota.

7
00:00:19,259 --> 00:00:21,329
Jedna ze zbraní archandělů.

8
00:00:21,355 --> 00:00:23,463
"A její království bylo zatemněno."

9
00:00:23,583 --> 00:00:25,747
"Lidé se bolestí kousali do jazyka."

10
00:00:25,772 --> 00:00:29,078
Jestli amforu otevřeš,
zabiješ nás všechny.

11
00:00:29,103 --> 00:00:30,591
Anděle i lidi.

12
00:00:30,616 --> 00:00:31,970
Já vím.

13
00:01:03,498 --> 00:01:05,363
Ale ne, máš absolutně pravdu.

14
00:01:11,100 --> 00:01:12,296
Co to bylo?

15
00:01:12,821 --> 00:01:14,265
Zjistěte, co se děje...

16
00:01:19,050 --> 00:01:20,254
Sandersi?

17
00:01:22,556 --> 00:01:23,379
Ne!

18
00:01:58,437 --> 00:01:59,502
Alexi!

19
00:01:59,559 --> 00:02:00,502
Pomoc!

20
00:02:01,009 --> 00:02:02,002
Claire!

21
00:02:05,101 --> 00:02:07,325
Nech mě! Jdi ode mě!

22
00:02:26,226 --> 00:02:27,507
Claire, zastav se!

23
00:02:30,006 --> 00:02:31,155
Nomo, běž!

24
00:03:01,331 --> 00:03:02,266
Ahoj.

25
........