1
00:00:02,210 --> 00:00:03,860
<i>V předchozích dílech
jste viděli...</i>

2
00:00:04,240 --> 00:00:05,450
- Je mamka doma?
- Jo.

3
00:00:05,590 --> 00:00:06,910
Pojďme jíst, umírám hlady.

4
00:00:07,180 --> 00:00:07,950
<i>FBI.</i>

5
00:00:07,950 --> 00:00:09,280
No už jsem párkrát volala

6
00:00:09,280 --> 00:00:11,470
kvůli tomu masakru syndikátu
ve Fargu,

7
00:00:11,480 --> 00:00:13,540
říkala jsem, že možná vím,
kdo je za něj zodpovědný.

8
00:00:13,540 --> 00:00:14,650
Ježiši.

9
00:00:14,650 --> 00:00:16,660
Odteď pracujete tady.

10
00:00:16,660 --> 00:00:17,880
Já dostal pochvalu.

11
00:00:18,040 --> 00:00:21,150
Představuji vám
Pojišťovacího agenta roku...

12
00:00:21,160 --> 00:00:22,400
Lestera Nygaarda.

13
00:00:23,700 --> 00:00:25,430
Jsem na tebe
tak pyšná, Lestere.

14
00:00:25,590 --> 00:00:26,540
Slečno?

15
00:00:26,541 --> 00:00:28,280
Mohli bychom dostat ještě
nějakou perlivou vodu?

16
00:00:40,231 --> 00:00:44,664
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

17
00:00:49,525 --> 00:00:53,130
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

18
00:00:59,274 --> 00:01:03,084
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

19
00:01:09,462 --> 00:01:11,724
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

20
00:01:11,900 --> 00:01:15,060
A tak je to u všech zvířat:
u prasat, syslů, kuřat.

21
00:01:15,090 --> 00:01:16,450
Když dost dlouho nespí,

22
00:01:16,450 --> 00:01:19,340
tak začnete pozorovat
zvláštnosti v chování.

........