1
00:00:03,138 --> 00:00:05,638
Nebojte se o Jerryho.
Bude v pohodě

2
00:00:05,640 --> 00:00:07,941
Slyšíš mě, Jerry?
Budeš v pohodě.

3
00:00:07,943 --> 00:00:08,875
Whoa!

4
00:00:08,877 --> 00:00:10,210
Ooh, dávejte na tohle bacha.

5
00:00:10,212 --> 00:00:11,978
Dělá to skvrny, pokud se
vám to dostane na oblečení

6
00:00:11,980 --> 00:00:13,713
a způsobuje to vražednou
zuřivost, když se to dostane

7
00:00:13,715 --> 00:00:15,682
- do vašich očí a úst.
- Proč bys schovával mutantní bakterii

8
00:00:15,684 --> 00:00:17,317
ve flašce Cherry Garcia?

9
00:00:17,319 --> 00:00:19,519
Vím, že na to není vhodná doba,
ale, no víš, technicky

10
00:00:19,521 --> 00:00:20,787
je druhá šuplík v mrazáku můj.

11
00:00:20,789 --> 00:00:22,622
- Teď už ne.
- Reaguješ přehnaně!

12
00:00:22,624 --> 00:00:24,791
- Ztrácíme ho. - Tak dobře, fajn, ale
nesahejte mi na mojí přihrádku na zeleninu.

13
00:00:24,793 --> 00:00:26,559
- Zemře?
- Nebojte se.

14
00:00:26,561 --> 00:00:28,528
Doktor Glip Glop je nejlepší doktor v galaxii.

15
00:00:28,530 --> 00:00:30,530
Ahoj, Já jsem doktor Glip Glop.

16
00:00:31,032 --> 00:00:32,899
- Ó můj bože!
- Ó můj bože!

17
00:00:36,004 --> 00:00:36,903
Co?

18
00:00:36,905 --> 00:00:38,204
Každá nemocnice tvrdí, že mají

19
00:00:38,206 --> 00:00:39,839
nejlepšího doktora v ga... laxii.

20
00:00:39,841 --> 00:00:41,241
To je jako s těma pizzeriema,

21
00:00:41,243 --> 00:00:43,009
který tvrdí, že mají
nejlepší pizzu na světě.

22
00:00:43,011 --> 00:00:44,878
Co myslíš, měli snad nějakou
soutěž o nejlepší pizzu?

........