1
00:00:54,626 --> 00:00:57,584
<i>Čou Tchien-i, 18 měsíců</i>

2
00:00:57,584 --> 00:01:02,117
<i>Unesena 4. února 2014 ve Fu-čou</i>

3
00:01:05,459 --> 00:01:07,501
<i>Odměna za informace.</i>

4
00:01:07,501 --> 00:01:14,876
<i>Volejte 13607532793 (Otec)</i>

5
00:01:16,501 --> 00:01:18,526
<i>Čím víc sdílení,</i>

6
00:01:18,526 --> 00:01:20,842
<i>tím větší naděje.</i>

7
00:01:25,084 --> 00:01:27,501
Ztratilo se mi dítě. Neviděli jste ji?

8
00:01:28,876 --> 00:01:30,709
Jmenuje se Čou Tchien-i.
Když ji uvidíte,

9
00:01:30,709 --> 00:01:33,001
zavolejte policii. Děkuju.

10
00:01:33,501 --> 00:01:35,209
Promiňte, mohla byste
se podívat na tuhle fotku.

11
00:01:35,542 --> 00:01:36,959
- Promiňte.
- Ne, neviděl jsem ji.

12
00:01:38,376 --> 00:01:39,626
Děkuju.

13
00:01:39,626 --> 00:01:40,667
Jmenuje se Čou Tchien-i.

14
00:01:40,667 --> 00:01:42,751
Když ji uvidíte, zavolejte policii.

15
00:01:43,292 --> 00:01:44,459
Děkuju.

16
00:01:44,917 --> 00:01:47,334
Děkuju.

17
00:01:47,626 --> 00:01:48,917
Hej, ta je vaše?

18
00:01:49,167 --> 00:01:50,917
Kdy se to stalo?

19
00:01:50,917 --> 00:01:53,417
- 4. února.
- Jak k tomu došlo?

20
00:01:53,667 --> 00:01:55,042
Na ulici.

21
00:01:55,042 --> 00:01:58,834
Hledala jste přes web?
Měla byste to zkusit.

22
00:02:02,584 --> 00:02:05,001
Vím, že trpíte,

23
00:02:05,001 --> 00:02:08,501
ale všechny děti vypadají stejně.

24
00:02:11,584 --> 00:02:12,917
Tchien-i.
........