1
00:00:08,091 --> 00:00:11,553
Nikdo štěstím nezáří, když mě vidí.

2
00:00:11,595 --> 00:00:12,721
Máš pravdu.

3
00:00:12,763 --> 00:00:15,349
Vůbec ses nezměnila.

4
00:00:15,390 --> 00:00:18,393
Pamatuji si tě z loňského léta,

5
00:00:18,435 --> 00:00:21,813
když jsi zastřelila civilistu v jeho vlastním domě.

6
00:00:21,813 --> 00:00:24,900
Je mi jasné, proč jsi to vytáhl.

7
00:00:24,942 --> 00:00:26,568
Jen podotýkám.

8
00:00:26,610 --> 00:00:28,195
Napadl mě nožem.

9
00:00:28,237 --> 00:00:30,197
Nepochybně.

10
00:00:30,239 --> 00:00:31,865
Rehabilitoval jsem tě.

11
00:00:31,907 --> 00:00:34,243
Ano, protože jsem jednala přiměřeným způsobem.

12
00:00:34,284 --> 00:00:38,413
Minulý týden sis vzala v Credit
Union půjčku na 30 000 dolarů.

13
00:00:38,455 --> 00:00:40,999
Na co?

14
00:00:40,999 --> 00:00:43,085
Neuvědomila jsem si, že moje finanční transakce

15
00:00:43,126 --> 00:00:44,837
musí být schváleny tebou.

16
00:00:44,837 --> 00:00:47,172
Vybrala sis ty peníze kvůli bratrovi?

17
00:00:47,172 --> 00:00:49,216
Ne.

18
00:00:51,385 --> 00:00:55,222
Podívej, mluvím s tebou upřímně.

19
00:00:55,264 --> 00:00:57,182
Dobře.

20
00:00:57,182 --> 00:00:59,268
Víš, že je to ztracený případ.

21
00:00:59,309 --> 00:01:02,354
Můj bratr má možná nějaké osobní problémy,

22
00:01:02,396 --> 00:01:04,231
ale je to dobrý policista, takže...

23
00:01:04,273 --> 00:01:06,441
Kéž bys měla pravdu. Ale nemáš.

24
00:01:06,483 --> 00:01:07,943
Pár let na všeobecné kriminalitě?

25
00:01:07,985 --> 00:01:10,946
I dobrý chlap se dostane na scestí.
........