1
00:00:01,376 --> 00:00:03,003
95,

2
00:00:03,212 --> 00:00:04,463
96,

3
00:00:04,713 --> 00:00:06,089
97,

4
00:00:06,340 --> 00:00:08,133
- 98.
- Nedívej se, Dashi.

5
00:00:08,133 --> 00:00:09,718
Nedívám se.

6
00:00:10,135 --> 00:00:14,556
<i>Jsme tři,
Agatha a dvojčata,</i>

7
00:00:14,556 --> 00:00:16,391
<i>Arthur a Dash.</i>

8
00:00:17,226 --> 00:00:19,394
<i>Děti drogově závislých.</i>

9
00:00:19,394 --> 00:00:22,105
<i>Jejich mozek
jim od narození nefungoval.</i>

10
00:00:22,105 --> 00:00:25,192
<i>Doktoři si mysleli,
že takhle už zemřou.</i>

11
00:00:25,859 --> 00:00:26,485
Děti.

12
00:00:26,485 --> 00:00:30,322
<i>Ale skupina vědců na nich
zkusila experimentální léčbu.</i>

13
00:00:30,364 --> 00:00:34,826
<i>Vrátili jim vědomí
a na chvíli i dětství.</i>

14
00:00:35,327 --> 00:00:38,747
<i>Získali tím i něco dalšího.
Dar.</i>

15
00:00:38,747 --> 00:00:41,041
Prekognitivní schopnosti,
slepá studie.

16
00:00:41,041 --> 00:00:42,376
Úterý 2. října.

17
00:00:42,376 --> 00:00:44,837
Testované subjekty
Dashiell, Arthur, Agatha.

18
00:00:44,837 --> 00:00:46,129
<i>Můžeme, děti.</i>

19
00:00:46,129 --> 00:00:47,422
Twurlaxman.

20
00:00:47,422 --> 00:00:48,507
Červená.

21
00:00:48,507 --> 00:00:49,675
27.

22
00:00:49,800 --> 00:00:51,468
- Sanchez.
- Žlutá.

23
00:00:51,468 --> 00:00:52,636
........