1
00:00:00,456 --> 00:00:04,126
... na který Yonkers
čeká už dlouhou dobu.

2
00:00:07,421 --> 00:00:12,635
Proto je pro všechny tento výjimečný
den příslibem nové budoucnosti.

3
00:00:17,848 --> 00:00:20,518
Dnes jsme se tu sešli,
abychom oslavili nový začátek,

4
00:00:20,643 --> 00:00:22,603
nový život, změnu.

5
00:00:22,770 --> 00:00:26,232
Týká se pěti nových obyvatel
státních bytů, kteří se

6
00:00:26,398 --> 00:00:29,527
jako první
přesunou do nových domů.

7
00:00:33,906 --> 00:00:36,367
Prosím těchto pět nájemníků,
aby laskavě přistoupili.

8
00:00:36,534 --> 00:00:38,994
Jako starosta Yonkers
bych vám každému rád předal

9
00:00:39,119 --> 00:00:42,289
symbolický klíč
k vašemu novému domu.

10
00:01:13,695 --> 00:01:17,991
-Mary. Dobrý večer, kde pořád jste?
-Zdravím, Jacku, všechno v pořádku?

11
00:01:18,116 --> 00:01:21,619
Udělali jsme velký pokrok, daří se
nám dostat ze soudního příkazu

12
00:01:21,786 --> 00:01:24,622
zvýhodněné bydlení,
teď budeme vyvíjet další tlak.

13
00:01:24,914 --> 00:01:28,543
A kompromisní plán, který schválila
rada, šel k ledu

14
00:01:28,710 --> 00:01:31,296
v ten samý den,
kdy ho chtěli dát Sandovi.

15
00:01:31,462 --> 00:01:34,883
Mary, můžeme zastavit
dalších osm set jednotek.

16
00:01:35,300 --> 00:01:38,052
Jacku, jde o tohle:
to zvýhodněné bydlení je pro lidi,

17
00:01:38,219 --> 00:01:41,598
kteří si můžou dovolit platit
nájem, takže to není totéž...

18
00:01:41,764 --> 00:01:45,393
Je to totéž. Snižuje to hodnotu
nemovitostí, přitahuje různé živly...

19
00:01:45,518 --> 00:01:49,772
-Já s vámi ale nesouhlasím.
-Řekli mi, že jste přešla k nim.

20
00:01:49,939 --> 00:01:52,984
Já jim nevěřil. Takže vy teď
děláte s lidmi z bytového rozvoje?

21
........