1
00:00:00,111 --> 00:00:01,424
NAPOSLEDY...

2
00:00:01,524 --> 00:00:03,748
Davros.
Volám sa Davros.

3
00:00:03,749 --> 00:00:05,748
<i>Davros stvoril
nový druh bojovníkov.</i>

4
00:00:05,749 --> 00:00:07,413
<i>Davros
stvoril Dalekov.</i>

5
00:00:07,429 --> 00:00:08,873
Ale kto
stvoril Davrosa?

6
00:00:08,943 --> 00:00:10,942
Sľúbil si,
že mi pomôžeš!

7
00:00:10,943 --> 00:00:12,627
Hanba.
Si zahanbený.

8
00:00:12,677 --> 00:00:16,054
Davros zomiera.
Má pre Doktora správu.

9
00:00:16,055 --> 00:00:17,070
Je to pasca.

10
00:00:17,674 --> 00:00:20,858
- Priviezol si ma na Skaro!
- Toto je planéta Dalekov.

11
00:00:22,678 --> 00:00:23,728
Klára!

12
00:00:23,928 --> 00:00:27,142
Teraz jej nemôžeš
pomôcť, Doktor.

13
00:00:27,205 --> 00:00:30,253
<i>Súcit...
je...chybný.</i>

14
00:00:42,257 --> 00:00:44,012
Mysli
ako Doktor.

15
00:00:45,225 --> 00:00:47,273
Uväznený Doktor.
Osamelý Doktor.

16
00:00:49,500 --> 00:00:50,650
Užívaš si to
tam, drahá?

17
00:00:50,841 --> 00:00:52,782
Kde sme?
Ako sme sa tu...?

18
00:00:52,820 --> 00:00:55,467
Tíško! Teraz
hovorí mama.

19
00:00:55,760 --> 00:00:58,723
Fajn, vyrozprávam ti
príbeh o Doktorovi.

20
00:00:59,726 --> 00:01:00,867
Je to klasika.

21
00:01:01,067 --> 00:01:02,905
Na úteku,
bez TARDIS.
........