1
00:00:00,000 --> 00:00:01,200
Můj Bože.

2
00:00:01,872 --> 00:00:03,000
Vy jste to nevěděl.

3
00:00:03,429 --> 00:00:05,562
Henriette je naživu, pane.
Pořád žije!

4
00:00:05,762 --> 00:00:07,900
Henriette Marie-Anne d'Albertas.

5
00:00:08,517 --> 00:00:09,504
Moje snoubenka.

6
00:00:09,676 --> 00:00:12,083
Grimani řekl, že mě miluje, dal mi prsten.

7
00:00:12,743 --> 00:00:13,877
Měla bych mu to říct já.

8
00:00:13,986 --> 00:00:15,102
Takže jsme zasnoubení?

9
00:00:15,222 --> 00:00:15,826
Ano.

10
00:00:15,827 --> 00:00:16,863
Giacomo Casanovo.

11
00:00:16,924 --> 00:00:19,663
Zatýkám tě jménem Nejvyšší rady Benátské.

12
00:00:19,920 --> 00:00:20,827
Koliks dostal?

13
00:00:21,196 --> 00:00:21,996
Patnáct let.

14
00:00:22,316 --> 00:00:24,379
Nemohla nic dělat. Byla s vámi.

15
00:00:24,479 --> 00:00:27,678
Zasnoubila se s nejslavnějším zločincem.
Byla zneuctěna.

16
00:00:27,925 --> 00:00:31,360
Benátský velvyslanec
má právo udělit ti pardon.

17
00:00:31,439 --> 00:00:32,934
Mohl by očistit tvoje jméno.

18
00:00:33,094 --> 00:00:33,698
Giacu,

19
00:00:33,699 --> 00:00:34,726
tohle je tvůj otec.

20
00:00:39,118 --> 00:00:39,971
Tahle... Anglie.

21
00:00:40,534 --> 00:00:41,334
Lekce o Anglii:

22
00:00:41,975 --> 00:00:43,878
Je tu jiná měna, platí guinejemi.

23
00:00:57,924 --> 00:00:59,157
Pořád žije!

24
00:00:59,739 --> 00:01:00,612
A je vdova.

25
........