1
00:00:15,130 --> 00:00:18,966
Nepredstaviteľné.

2
00:00:18,967 --> 00:00:23,403
Je tu ako v raji,

3
00:00:23,404 --> 00:00:27,808
aký si ani predstaviť nedokážeš.

4
00:00:27,809 --> 00:00:31,711
Užívam si tu krásu a blaho prírody.

5
00:00:31,712 --> 00:00:36,116
Aký si len dobrý, Pane!

6
00:00:37,585 --> 00:00:40,053
Keď sa rozídeme,

7
00:00:40,054 --> 00:00:46,956
napíšem o vás sestre dopis:

8
00:00:49,197 --> 00:00:53,700
"Dennodenne som na neho myslel
s láskou a rešpektom,

9
00:00:53,701 --> 00:00:56,036
vyžívajúc sa spomienkami na neho.

10
00:00:56,037 --> 00:00:59,773
Zdal sa mi ako videnie,
zoslané zhora...

11
00:00:59,774 --> 00:01:06,483
magické, osvietené, očarujúce."

12
00:01:12,320 --> 00:01:16,275
Ďakujem.

13
00:01:52,326 --> 00:01:59,474
Žil raz v krajine
Sasko človek menom

14
00:02:00,775 --> 00:02:06,775
KARL MAY

15
00:02:17,576 --> 00:02:25,276
1. časť
KRVAVÉ TMAVÉ ZEME

16
00:02:30,077 --> 00:02:40,077
Ruské titulky: TITELWERK
Preklad: ANNIE NOVAK

17
00:02:40,078 --> 00:02:50,078
Preklad do slovenčiny:
M. M.

18
00:04:57,578 --> 00:05:01,381
Karl!

19
00:05:01,382 --> 00:05:06,373
Mám tak veľa vrások.

20
00:05:14,762 --> 00:05:19,266
Veď práve vrásky

21
00:05:19,267 --> 00:05:23,003
sa v priebeho tridsiatich rokov
formovali spolu s nami

22
00:05:23,004 --> 00:05:24,771
kvôli mne.

23
00:05:24,772 --> 00:05:30,844
Preto ťa aj tak ľúbim,
sliepočka.

........