1
00:00:08,258 --> 00:00:15,033
2. časť
DUŠA JE ROZĽAHLÁ KRAJINA, V KTOREJ SA UTIEKAME

2
00:00:18,034 --> 00:00:20,970
Manželstvo Karla Maya
s Emmou Pollmerovou je rozvedené.

3
00:00:20,971 --> 00:00:24,940
Neustále okrádala svojho muža
a premrhávala peniaze.

4
00:00:24,941 --> 00:00:28,677
Prisvojila si 36 000 mariek z peňazí,
určených na domácnosť,

5
00:00:28,678 --> 00:00:31,380
vykrádala vrecká atď., atď.

6
00:00:31,381 --> 00:00:35,651
Skrývala obchodné dopisy
a odnášala ich svojej priateľke z mladosti

7
00:00:35,652 --> 00:00:39,788
Pauline Münchmeyerovej,
súdiacej sa s Mayom.

8
00:00:39,789 --> 00:00:43,492
Verejne, za prítomnosti Klary Plöhnovej,
urážala svojho muža,

9
00:00:43,493 --> 00:00:46,061
nazývajúc ho ''Louis''.

10
00:00:46,062 --> 00:00:48,430
Tým škodila jeho česti.

11
00:00:48,431 --> 00:00:51,634
Svedkovia:
Klara Plöhnová a jej matka,

12
00:00:51,635 --> 00:00:54,336
o ktorú sa starali v dome Maya.

13
00:00:54,337 --> 00:00:57,106
Všetko ide celkom dobre.

14
00:00:57,107 --> 00:01:01,377
V poslednej dobe Karl May
nechcel zostávať sám s Emmou.

15
00:01:01,378 --> 00:01:03,579
Už pol roka medzi nimi nie je

16
00:01:03,580 --> 00:01:05,748
intímny pomer.

17
00:01:05,749 --> 00:01:10,052
Je iba jedlá,
ktoré mu pripravujú sluhovia

18
00:01:10,053 --> 00:01:12,254
a spáva sám v izbe v podkroví.

19
00:01:12,255 --> 00:01:15,691
Je úplne vyčerpaný.
O práci nemôže byť ani reči.

20
00:01:15,692 --> 00:01:18,861
V krajnom prípade
chodí na prechádzky so psami

21
00:01:18,862 --> 00:01:22,798
"Dušičkou" a "Anjelíčkom"
na breh Elby.

22
00:01:22,799 --> 00:01:25,234
Podľa jeho slov, zmysel jej života
........