1
00:00:00,000 --> 00:00:01,500
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,534 --> 00:00:02,768
Co přesně to stavíte?

3
00:00:02,802 --> 00:00:05,170
Takové jsou rozkazy naší mise.
To není nic pro tebe.

4
00:00:05,204 --> 00:00:07,106
Doufám, <i>že to vidíš, Alecu.</i>

5
00:00:07,140 --> 00:00:08,606
Jo, vidím.
Co to ale je?

6
00:00:08,641 --> 00:00:10,942
- Nepustím tě.
- Jsem tvá Achillova pata.

7
00:00:10,976 --> 00:00:14,311
Chci, abys sledoval její CMR
a informoval mě o její pozici.

8
00:00:14,346 --> 00:00:17,015
To je ten původní Nezávislý,
o kterém jste mi říkala.

9
00:00:17,049 --> 00:00:19,684
Cestoval tisíc let,
aby založil tento kult.

10
00:00:22,921 --> 00:00:24,588
Mohli bychom se vrátit domů.

11
00:00:24,623 --> 00:00:27,125
Lucas zemřel, aby tu
podělanou budoucnost odvrátil.

12
00:00:27,159 --> 00:00:29,393
Tím, že ji chceš zachovat,
na něj pliveš!

13
00:01:02,826 --> 00:01:04,694
Ahoj, špatná chvíle?

14
00:01:06,730 --> 00:01:09,665
Samozřejmě, radši tě
nechám o samotě.

15
00:01:12,435 --> 00:01:14,804
Jsi naprosto sám.

16
00:01:14,838 --> 00:01:16,638
Tak se pracuje nejlíp.

17
00:01:16,673 --> 00:01:18,840
Soustředíš se jen na jedno.

18
00:01:18,874 --> 00:01:20,909
- To znám.
- Já ne.

19
00:01:20,943 --> 00:01:23,544
Myslím na něj.

20
00:01:23,579 --> 00:01:25,748
Na něj?
Na sebe.

21
00:01:25,748 --> 00:01:28,116
Nejsme jeden a ten samý.

22
00:01:28,150 --> 00:01:30,051
Nelíbí se mi být sám.

23
........