1
00:00:00,130 --> 00:00:02,440
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,500 --> 00:00:04,280
Vymýtili jsme nákazu.

3
00:00:04,320 --> 00:00:08,820
"Ten, kdo se pokusí narušit
perimetr tábora, bude zadržen."

4
00:00:08,840 --> 00:00:11,120
Líbíš se mi, Ofelie.
To je všechno.

5
00:00:11,160 --> 00:00:12,260
Sehnal jsi ty léky?

6
00:00:12,320 --> 00:00:14,600
Chce odvézt mou ženu a operovat ji.

7
00:00:14,650 --> 00:00:15,730
Ne, vy ne.

8
00:00:15,760 --> 00:00:16,920
Chtěla jste pomoct.

9
00:00:16,980 --> 00:00:18,220
- Chci, ale...
- Pak si nastupte.

10
00:00:18,260 --> 00:00:20,040
Hodila byste se nám v nemocnici.

11
00:00:20,320 --> 00:00:22,480
Ne! Ne, Nicku!

12
00:00:23,180 --> 00:00:25,040
To Liza. Je to její vina.

13
00:00:25,780 --> 00:00:28,560
- Tati, myslím, že tam někdo je.
- Nikdo tam není.

14
00:00:35,260 --> 00:00:39,200
Požár, zemětřesení, potopa.

15
00:00:40,040 --> 00:00:41,720
Ty tomu věříš, co?

16
00:00:41,860 --> 00:00:43,400
Nebyla to otázka.

17
00:00:43,460 --> 00:00:45,160
Neptám se tě, jen ti to říkám.

18
00:00:47,130 --> 00:00:50,000
Když se na tebe podívám,
tak to poznám.

19
00:00:50,500 --> 00:00:53,600
Jsi kupec.

20
00:00:53,740 --> 00:00:55,220
Jak to vím?

21
00:00:55,280 --> 00:00:58,860
Protože jsem prodejce.

22
00:00:58,940 --> 00:01:01,220
Mohu prodat cokoliv.

23
00:01:01,260 --> 00:01:03,000
Můžeš se zeptat kohokoliv.

24
00:01:04,650 --> 00:01:09,320
Až na... pojištění.
........