1
00:00:11,810 --> 00:00:15,750
Požár, zemětřesení, potopa.

2
00:00:16,590 --> 00:00:18,270
Ty tomu věříš, co?

3
00:00:18,410 --> 00:00:19,950
Nebyla to otázka.

4
00:00:20,010 --> 00:00:21,710
Neptám se tě, jen ti to říkám.

5
00:00:23,680 --> 00:00:26,550
Když se na tebe podívám,
tak to poznám.

6
00:00:27,050 --> 00:00:30,150
Jsi kupec.

7
00:00:30,290 --> 00:00:31,770
Jak to vím?

8
00:00:31,830 --> 00:00:35,410
Protože jsem prodejce.

9
00:00:35,490 --> 00:00:37,770
Mohu prodat cokoliv.

10
00:00:37,810 --> 00:00:39,550
Můžeš se zeptat kohokoliv.

11
00:00:41,200 --> 00:00:45,870
Až na... pojištění.

12
00:00:48,170 --> 00:00:49,790
Na to prostě nemám.

13
00:00:49,830 --> 00:00:51,770
Živit se na slabých lidech,

14
00:00:51,830 --> 00:00:53,270
kteří se bojí budoucnosti

15
00:00:53,330 --> 00:00:55,990
a kteří svěří ochranu

16
00:00:56,050 --> 00:00:58,110
své rodiny kusu papíru.

17
00:00:58,150 --> 00:01:01,650
Jen kvůli slibu nějaké společnosti.

18
00:01:01,710 --> 00:01:03,420
Kdo by tohle udělal?

19
00:01:03,510 --> 00:01:07,430
Kdo svěří svou rodinu do rukou cizince?

20
00:01:07,870 --> 00:01:09,790
Lidem, které nezná.

21
00:01:09,850 --> 00:01:13,090
A pak jednoho dne...

22
00:01:13,810 --> 00:01:15,710
ten muž zmizí.

23
00:01:16,970 --> 00:01:18,890
Jeho rodina je o samotě.

24
00:01:20,650 --> 00:01:24,770
Vlk přijde ke dveřím.

25
00:01:24,910 --> 00:01:27,970
A, no,
........