1
00:00:03,954 --> 00:00:06,853
- Prosím?
- Čau Psisko, tady ředitel Foster.

2
00:00:06,855 --> 00:00:09,048
Zdravím. Řekl jste mi právě "Psisko"?

3
00:00:09,050 --> 00:00:11,048
Teď jsi zástupkyně
ředitele, jsme si rovni.

4
00:00:11,050 --> 00:00:14,868
Dobrá zpráva...
Mám zástup na tvoje hodiny vědy.

5
00:00:14,870 --> 00:00:16,838
Bylo na čase, ty starej zmetku.

6
00:00:16,840 --> 00:00:18,107
Co?

7
00:00:18,109 --> 00:00:19,801
- Přehnala jsem to?
- Cože?

8
00:00:19,803 --> 00:00:21,499
- Haló?
- Promiň, cože? Ztrácíš se mi.

9
00:00:21,501 --> 00:00:22,438
- Haló?
- Psisko?

10
00:00:22,440 --> 00:00:24,606
- Haló? Omlouvám se, haló?
- Neslyším tě.

11
00:00:24,608 --> 00:00:27,267
- Špatný příjem, promiňte. Vydržte.
- Ztrácíš se...

12
00:00:27,269 --> 00:00:29,298
Moc se omlouvám,
staví vedle nás novou budovu

13
00:00:29,300 --> 00:00:31,001
a mám hrozný příjem.

14
00:00:31,003 --> 00:00:33,405
Hele, žádný další hovory.
Jděte z mého pokoje!

15
00:00:33,407 --> 00:00:34,579
Vole, to je jediné místo,
kde mám signál

16
00:00:34,581 --> 00:00:35,478
- a ty to víš.
- Ven!

17
00:00:35,480 --> 00:00:37,486
- Podívej se na to...
Je to červený nebo modrý? - Jo...

18
00:00:37,488 --> 00:00:38,790
- No, pane, já...
- Jděte z mého pokoje.

19
00:00:38,792 --> 00:00:40,858
- Haló? Haló? Haló?
- Haló? Haló? Přestaňte.

20
00:00:40,860 --> 00:00:43,193
- Je to červený nebo modrý?
- Hele, Schmidte!

21
00:00:43,195 --> 00:00:44,571
- Ten šátek byl objednán
už před měsícem. - Počkejte, haló?
........