1
00:00:03,560 --> 00:00:05,693
Agente Gibbsi?

2
00:00:07,964 --> 00:00:10,064
Agent NCIS s dvěma
střelnými ranami!

3
00:00:10,066 --> 00:00:11,332
Jedna v hrudi,
druhá v koleni.

4
00:00:11,334 --> 00:00:13,401
Jdeme na to, otevřeme ho.

5
00:00:13,403 --> 00:00:14,402
- Deset kubíků epinefrinu.
- Kolabuje.

6
00:00:14,404 --> 00:00:15,203
Možná mu dáme šok.

7
00:00:15,205 --> 00:00:16,604
Strávil jsi hodně času

8
00:00:16,606 --> 00:00:17,839
přemýšlením o minulosti.

9
00:00:17,841 --> 00:00:19,807
Teď záleží na budoucnosti.

10
00:00:19,809 --> 00:00:22,076
Špatní lidé jsou pořád tam venku.

11
00:00:22,078 --> 00:00:24,645
"Pravidlo 45"-- co to je?

12
00:00:24,647 --> 00:00:26,381
Ukliď si po sobě.

13
00:00:29,519 --> 00:00:31,919
Víte, každý mi kouká přes rameno,

14
00:00:31,921 --> 00:00:33,955
bojí se, že se snad rozpadnu.
- A rozpadnete?

15
00:00:33,957 --> 00:00:35,556
Bolí to.

16
00:00:35,558 --> 00:00:37,191
Bolest nezmizela.

17
00:00:37,193 --> 00:00:38,493
Nemůžu na to být sám.

18
00:00:38,495 --> 00:00:40,028
Potkal jsem váš tým.

19
00:00:40,030 --> 00:00:41,129
Kdo říká, že jste sám?

20
00:00:41,131 --> 00:00:42,764
Měli bychom si promluvit, šéfe?

21
00:00:51,708 --> 00:00:53,775
To je neskutečné.

22
00:00:53,777 --> 00:00:55,109
Nemůžu se přestat dívat.

23
00:00:55,111 --> 00:00:58,479
Zamysli se nad tím.
Dvacet pět let oddanosti,

24
00:00:58,481 --> 00:01:00,615
a z ničeho nic--
........