1
00:03:29,980 --> 00:03:32,030
Rychle! (Jap)

2
00:03:54,190 --> 00:03:58,030
Vy čtyři běžte tamhle!
Vy tři tamhle!

3
00:03:58,030 --> 00:04:00,100
Běžte!

4
00:04:51,800 --> 00:04:56,110
- Hideko, kde jsou ostatní?
- Pryč. - Proč nejsi s nimi?

5
00:04:56,110 --> 00:04:58,670
Máma zapomněla zhasnout,
tak jsem se vrátila.

6
00:04:58,670 --> 00:05:00,880
Tak malá světla
nejsou z letadla vidět.

7
00:05:00,880 --> 00:05:02,970
Ale mohl nám shořet dům.

8
00:05:02,970 --> 00:05:09,230
Musíme rychle pryč,
tohle je jen první vlna. Pojď.

9
00:05:09,930 --> 00:05:14,600
- Počkej, počkej! Taška.
- Vezmu ji.

10
00:05:36,510 --> 00:05:38,660
Poběž.

11
00:06:28,950 --> 00:06:36,740
- První vlna skončila. Při střelbě
si lehni na zem. Rozumíš? - Ano.

12
00:06:36,740 --> 00:06:41,090
Teď rychle. Máme sotva deset
minut, než přiletí druhá vlna.

13
00:06:41,090 --> 00:06:45,100
- Dobře.
- Utíkej.

14
00:06:45,760 --> 00:06:48,220
Dávej na sebe pozor.

15
00:06:54,540 --> 00:06:56,500
Hideko!

16
00:07:18,320 --> 00:07:23,850
- Už utíkej, já musím zpátky
do loděnice. - Dobře. - Běž.

17
00:07:44,510 --> 00:07:46,790
Rychle! (Jap)

18
00:07:49,250 --> 00:07:51,200
Pozor! (Jap)

19
00:07:54,780 --> 00:08:03,480
Tanako, běž ke kulometu!
Rychle! Kryjte Tanaku! (Jap)

20
00:08:11,740 --> 00:08:13,630
Rychle! (Jap)

21
00:10:05,510 --> 00:10:10,140
Mami! Babi! Mami!

22
00:10:10,140 --> 00:10:13,850
Ang, opatrně!

23
........